Sunday, July 21, 2024

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃး ၼွႆႇဝတီႇ ။မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်းၸမ် 300 ၵေႃႉ။

Photo Credit to Hso Harn- ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၼ်းတီႈ 6/7/2019

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 6/7/2019 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ။ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်။

- Subscription -
Photo Credit to Hso Harn- ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၼ်းတီႈ 6/7/2019

ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလုင်းၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ ပိုတ်ႇပၢင်၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလုင်းၸၢႆးလ ဢုပ်ႇၶႆႈသပ်းလႅင်းလွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း  1947 တေႃႇထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2010 ၊ 2015 လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်တေထိုင်မႃးထႅင်ႈ 2020။ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉသပ်းလႅင်းလွင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ် UPDJC လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းမႃး။ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၽွင်းတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 လႄႈ လုင်းၸၢႆးပႃႉတဵင်း ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းတႄႉ လၢတ်ႈလွင်ႈဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသၽႃး။  – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Hso Harn- ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၼ်းတီႈ 6/7/2019

ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းတွင်ႈထၢမ် ဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လႆႈၶႆႈလၢတ်ႈၼေၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းဢုပ်ႇၶႆႈၼေလွင်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Hso Harn- ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၼ်းတီႈ 6/7/2019

ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လၢတ်ႈဝႃႈ- ပႃႇတီႇလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီမႃးၵႆႉၵႆႉမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈဢုၼ်ႇၸႂ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း မီးပၼ်ႁႃၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် ၊ လွင်ႈပဵၼ်ႇလႅၵ်ႈမႃးပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈတီႈလိၼ် ၊ လွင်ႈဝႂ်သိုဝ်ႉဝႂ်ၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးယိုတ်းဢဝ်လၢႆတီႈလိၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉၼႃႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၽွင်းတႅၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမႃးၶိုင်ၸွႆႈ  ႁဵတ်းၸွႆႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Hso Harn- ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၼ်းတီႈ 6/7/2019

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃလွင်ႈႁဵတ်းမၢႆၾၢင်၊ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႈပၢင်ၵုမ်ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Hso Harn- ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၼ်းတီႈ 6/7/2019

ၶၢဝ်းတၢင်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပွၵ်ႈၼႆႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းတင်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းပၼ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မွၵ်ႇမႆႇ ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၶူဝ်လမ် – ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈၼေၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း