Sunday, July 21, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပူၵ်းပၢႆႉလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ

Must read

ပႃႇတီႈႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူၵ်းပၢႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။


ဝၼ်းတီႈ 7 – 8 /5/2018 ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၢင်းၶမ်းဢေး၊ ၸၢႆးဢူင်းၵျေႃႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်မိူင်းမိတ်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသေ ၸတ်းပၢင်ပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉၵႂႃႇ။

- Subscription -

ဢၼ်လႆႈပူၵ်းပၢႆႉပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ မီး ဝၢၼ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇသႅင်၊ ဝၢၼ်ႈလူင်သၢင်၊ ဝၢၼ်ႈၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးယၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ မီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် တႅၼ်းၽွင်း၊ တၵ်ႉယမ်တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ တုင်းပႃႇတီႇ ၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတုင်း၊ ၵႂၢမ်းပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Dr. ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယိူင်းဢၢၼ်ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ၸမ်ၸႂ်တင်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ႁႂ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်တႆး ပေႃးတေလႆႈ  တဵမ်ထူၼ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2015 ၼၼ်ႉလႆႈတီႈၼင်ႈ 40 တီႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 12 ၵေႃႉ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း 25ၵေႃႉ၊မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 1/4/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉၸႄႈမိူင်း 4 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း