Thursday, June 20, 2024

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပႃးႁႅင်းၼၢင်းယိင်း 29 %

Must read

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် )ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တင်းမူၼ်းမီး 132 ၵေႃႉ ၊ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃး 29 % ။

Photo by SNLD- ႁူဝ်ၼပ်ႉယိင်းၸၢႆး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ဝၼ်းတီႈ 7/8/2020 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႃႇၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 မီး 132 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း 38 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 32 ၵေႃႉ။

- Subscription -
Photo SNLD Campaign- ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆး လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ – ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ တေၶဝ်ႈၶေႉၼႂ်း 45 ၸေႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ တႃႇတီႈၼင်ႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 12 ၵေႃႉ။  သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 38 ၵေႃႉလႄႈ သၽႃးၸေႈမိူင်း 79 ၵေႃႉ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး 3 ၵေႃႉ။ တင်းမူတ်း 132 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈမီးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းဢၼ်ၶဝ်တေထတ်း ထွင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ။ – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ တႃႇ 163 တီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး။ ဢွင်ႇပေႉတႃႇ 40 တီႈၼင်ႈ။

ပႃႇတီႇတႆးဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇ SNDP  တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ယင်းပႆႇဢွၵ်ႇ။

 ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ လုင်းၸၢႆဢၢႆႈပဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတႄႉဝႃႈ ဢၢၼ်းတေၶဝ်ႈၶေႉ 30 ၸေႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ တေပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈၶေႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း