Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းယႂ်ႇလူင် တႅပ်းတတ်းဢဝ်လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉႁႃသဵင်

ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 မႃးယဝ်ႉ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း၊ မၢင်ဝဵင်းၸႂ်ႉႁႅင်းပၢႆးမွၼ်း ယိပ်းပၢႆႉဢွၼ်ႇသေ လူင်းသူၼ်းတုမ် တူင်ႉတၵ်ႉပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 05/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ယႂ်ႇလူင်။ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ႁူဝ်သိူဝ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်၊ ၸုမ်းႁႃသဵင်ၸွႆႈ ပႃႇတီႇလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် - လွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်ပႃး လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင် တႃႇလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ 8/11/2020 ။  ၽွင်းၶၢဝ်း ႁိပ်ႈသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပႃးတီႈမိူင်းၵိုင်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈ/ၶႂၢင်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဝၢင်း ပၼ်ၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸႄႈဝဵင်း 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး...

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တၵ်းတေလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၶိုၼ်းမေးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွတ်ႇတင်ႈပႃႇတီႇတဵမ် 32 ပီၼၼ်ႉဝႃႈ တၵ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်တႃႇ မူၼ်ႉမေးလႆႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ၶုၵ်းထူပ်း...

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတေတိုတ်ႉၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁႃလႅင်းႁိူဝ်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ

ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းသၼ်လွႆၼႆႉ တိုဝ်ႉတၢင်းႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇလႆႈတႅမ်ႈလႆႈ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇ။ တီႈဢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈပဵင်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တၵ်းလႆႈယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃပိုၼ်ႉတီႈ။ လုင်းၸၢႆးလူင် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3   ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ  မီးယိူင်းဢၢၼ်း တေသိူဝ်ႇတၢင်း ပၢႆးပၺ်ၺႃပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း SNLD ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈ

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၸၢႆးသႅင်လီ ဢႃယု 41 ပီ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၽွင်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇၶွပ်ႈတဵမ် 32  သေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်သေ လႆႈ လူႉသဵင်ႈ/...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 32 ပီ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 32 ပီ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ လူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် သိုပ်ႇယၢင်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉၼမ်ၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸွင်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေလႆႈၶိုၼ်းတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸတ်ႉငၢၵ်ႈ၊ ၸုမ်းၵေႃ ၵမ် ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပႃးတူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ၊  ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢမ်ႇ တၼ်းတင်ႈတူဝ်ၼႆသေဝႃႈလႆႈၵၢၼ်ႉမႃး။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉလူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၸွင်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တေဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၶိုၼ်း။ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸၢႆးၽွၼ်းလီ...

ၵႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ်ပိုတ်း

ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵႃးသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ် ပိုတ်းသႂ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးယၢဝ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသမ်ႉ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တၢင်းပွတ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢၼ်ပႃးၸွမ်းၵႃးႁူဝ်သိူဝ်တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႃတူဝ်တၢႆပႆႇႁၼ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၵႃး ၸုမ်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈၶိူဝ်း ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၵႃးၸုမ်းသူၼ်းတုမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၊ ဢၼ်တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ၼၼ်ႉ သေႃႉႁႃမႃး...

ႁူဝ်သိူဝ်တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈသူၼ်းတုမ်တီႈမူႇၸေႈ ၸိူဝ်းတူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းလူႉတၢႆ/ႁၢႆသီႇၵေႃႉ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ယွၼ်းသူး တိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇလႄႈၽူႈၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ၽွင်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၽွင်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵူႈၸေႈဝဵင်း လႆႈတၵ်ႉယမ်  ၶႂၼ်ငဝ်း ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ်  လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇလႄႈၽူႈၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈႁႃသဵင်...

ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၶၢၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွႆႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလဵပ်ႈဝဵင်း

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၸွႆႈႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွႆႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလဵပ်ႈဝဵင်း ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2020 တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈၵၢင်ႉၵႄႇ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ပႃႇတီႇ တႃႇဢွင်ႇပေႉ၊ ဢၼ်မႃး မီး ယၢင်းလမ်...

ပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်တင်ႈဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉထုၵ်ႇယႃႉၵွႆ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/10/2020 ပၢႆႉႁၢင်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်တေၶေႉၶဵင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ပၵ်းပူၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉလႅဝ်ပုတ်းႁၵ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈပူတ်းပၢႆႉၵၼ် ယႃႉၼႃႈယႃႉတႃၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်တင်းၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႆႇယွမ်းႁပ်ႉဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၸုမ်ႇၵူႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈ Diversity ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈတေလႆႈဝႃႈ ဝႃႈၶေႃႈၼေႃႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ...

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တႆးၸွင်ႇတေဢွင်ႇပေႉ – ၵၢင်ၸႂ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး 10 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးဢေႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလူင်/တူၼ်ႈတီး ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး မီးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းတႆး မီးၼပ်ႉသႅၼ် - ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ  ၸွင်ႇပႃႇတီႇတႆး တေပေႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉဢူး ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၶၢႆႉမႃးယူႇ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းထုၵ်ႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇႁႃႉ? ပေႃးႁဵတ်းၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈလိူၵ်ႈၽႂ်?

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 2 ) ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႄႈလၢမ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လုၵ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပဵၼ်ႁူဝ်ႁဵင်၊ ၵူၼ်းၵေႃႈတၢႆၵႂႃႇပၢၵ်ႇပၢႆယဝ်ႉ။ ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img