Saturday, July 20, 2024

လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼမ်းဝႆႉ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 08/11/2020 ၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း သွင်ပႃႇတီႇ ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်သုတ်း ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်သိူဝ်တိုၵ်ႉၼမ်းၼမ်ဝႆႉ။

ႁူဝ်သိူဝ်ၼမ်းဝႆႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ သၢင်ႇသီႈလႆႈ 3,820 ၊ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 7,787 ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း သၢင်ႇသီႈလႆႈ 5,075 ၊ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 9,491 ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 သၢင်ႇသီႈလႆႈ 2,763 ၊ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 3,485 ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 သၢင်ႇသီႈလႆႈ 1,130 ၊ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 4,768 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း။ ပေႃးၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ထုင်ႉဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈမႃးႁူမ်ႈထႅင်ႈ ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း