Saturday, July 13, 2024

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ႁူဝ်သိူဝ်

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်၊ ၸုမ်းႁႃသဵင်ၸွႆႈ ပႃႇတီႇလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် – လွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်ပႃး လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင် တႃႇလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ 8/11/2020 ။  ၽွင်းၶၢဝ်း ႁိပ်ႈသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇၽႂ်ၽႂ်မၼ်းမၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ  လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ– “ပေႃးသိုၵ်း ႁူပ်ႉႁၼ် သႂ်ႇဝႆႉ ပၢႆႉႁူဝ်သိူဝ် ႁိူၼ်းယေးသူတေၺႃးၽဝ်” – ဝႃႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁႄ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo by SaiOne Leng Kham- ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 -ၽွင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႃႈ သဵဝ်ႈ တႃႇပီ 2020 ၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ ၺႃးၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းပႃႇတီႇတၢင်ႇၸုမ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ။ ၶဝ်ႁၼ်သတိတ်ႉၵိူဝ်ႊႁူဝ်သိူဝ်တိတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လွၵ်ႈငိုတ်ႈဝႃႈ ပေႃးသိုၵ်းၵႂႃႇမႃးႁၼ်ၼႆ ပိူၼ်ႈတေၸုၵ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးသူဢိူဝ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေ ၼႅတ်ႈၵွၵ်းပႅတ်ႈ ထိုင်ၼဵပ်ႉမိုဝ်းပေႃးၸဵပ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးဢေႃႈ။  ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈပေႃးလႆႈလူင်းသပ်းလႅင်းၼႄၶိုၼ်းသေ လႆႈတၢင်ႇပၢႆႉတိတ်းၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆ ၼၼ်ႉ ႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ၵေႃႈမီး ပေႃးၵမ်ႉထႅမ် ၶဝ် တေတေႃႇပၼ်သၢႆၾႆး၊ တေမႄး ပၼ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ တေႁဵတ်းပၼ်ၶူဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႃႇတူၵ်ႇၸိုဝ်ႈတွၵ်းသဵင်လွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးဝၼ်း လႅင်းၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ -“တေၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း ႁႂ်ႈၸေးၸေးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉပွင်ႈလၢႆလၢႆ ၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ “ပဵၼ်ၵူၼ်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ပၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တွၼ်ႈတႃႇၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်း တီႈ 6/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း(ဝၼ်းၼႆႉ၊ ၶၢဝ်းၼႆႉ လိုၼ်းသုတ်းတေလႆႈပူတ်းပၢႆႉ ႁႃသဵင်၊ ၵိုတ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင် သဵင်ႈသဵင်ႈ) ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ဝၼ်း တိတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ် 11 လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း