Monday, May 20, 2024

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တၵ်းတေလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၶိုၼ်းမေးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ

Must read

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွတ်ႇတင်ႈပႃႇတီႇတဵမ် 32 ပီၼၼ်ႉဝႃႈ တၵ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်တႃႇ မူၼ်ႉမေးလႆႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ၶုၵ်းထူပ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 32 ပီ။  ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Application (Zoom) သေၸတ်းၵႂႃႇ။ တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ယူႇတီႈလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း တူင်ႉတၵ်ႉ/ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း/ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း။ ဝၢႆးႁူဝ်ပဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းယဝ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ သိုပ်ႇလူဢၢၼ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ (Statement) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်  လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 32 ပီၼၼ်ႉဝႃႈ – “ပႃႇ တီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပႆႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႃႇတေပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇ တရႄႇမႃးတႃႇသေႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ယူႇၼႆႉ ၵႃႈဢမ်ႇႁွတ်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆ တိုၼ်းဢမ်ႇၸူး ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် ၵႂႃႇထႅင်ႈ။ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈပိူင် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈပိူင် ဝႃႇတၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇယဝ်ႉ။ ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေလႆႈႁဵတ်းၼႆႉ လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ တႃႇၶိုၼ်းမေးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၊ ဢၼ် ပဵၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ – ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ – တႃႇ ယိူင်းဢၢၼ်းပႃႇတီႇတေပဵၼ်၊ တႃႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼေၼမ်ႉၼေတူဝ်လႆႈၼၼ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ၼွၵ်ႈပႃႇတီႇတၵ်းလႆႈၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၸတ်းတင်း Zoom ပွၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးလုမ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၸတ်းၵူႈဝဵင်း/ ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်လႅင်းၵူႈဝဵင်း ပႃးၸဵမ်မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် လႄႈတိူင်းမၼ်း တလေး ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD – Shan Nationalities League for Democracy) ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 26/10/1988 ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ (ၸၢႆးၼုတ်း)၊ ၵႅမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈမၢႆ 2 ၸဝ်ႈၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၢႆးလဵၵ်ႉ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ၸၢႆးသၢမ်ၽူၼ်သႅင် ။ ငဝ်ႈငုၼ်းပၵ်းယူႇတီႈ ၵိဝ်ႇ 26B ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းပျေႇ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၸဝ်ႈၾႃႉ (ဝၢၼ်ႈ တႆးၵဝ်ႈလၵ်း) ၸႄႈဝဵင်းမယၢၼ်းၵူင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇ တီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တင်းမူတ်း 132 တီႈၼင်ႈ၊ ပဵၼ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 12 တီႈၼင်ႈ၊ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 38 တီႈၼင်ႈ၊ ၼေႃႇၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း 79 တီႈၼင်ႈ လႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 13 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း