Thursday, July 25, 2024

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းသူႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

Must read

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊတပ်ႉ ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 22/4/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:55 ၸၢႆးသုမ်လဵၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢႃယု 48 ပီ လူႉသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊတပ်း တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႉမၢႆ 2 ဝဵင်းမိူင်းသူႈ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25/04/2018 ။

ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁူဝ်ပဝ်ႈတီႈဝဵင်းႁဝ်းသဵင်ႈ ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉယိၼ်းမွင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းလႅတ်း သႅဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ငိၼ်းသေလၢႆတႄႉတႄႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသုမ်လဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆးသႅင်းမိူင်း + ပႃႈယူင်ႇ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်း ၼၢင်းၶိူဝ်းၸၢမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈ ၶူၺ်ၸဝ်ႈၶုၼ်မၼ်ႈမိူင်းသူႈ၊ မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်းလီ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉတႄႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2012 ၵွၼ်ႇၼႃႈတေၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼႆႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း