Saturday, July 20, 2024

လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ တီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

Must read

ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈတီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 10/11/2020 ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 8/11/2020  ဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼင်ႈ ၽွင်းတႅၼ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (6) ၵိၼ်ၶၢတ်ႇပေႉပုၼ်ႈပိူၼ်ႈမူတ်း ။

- Subscription -

တီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ (1) မၢႆ (2) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉပဵၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇ။

ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းသေ မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵူႈပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶေႉၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သေၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း၊ မၢင်ပႃႇတီႇၵေႃႈဢမ်ႇမႃးၽႅဝ်။ ထိုင်မႃးဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၶိုၼ်းတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်လႆႈပေႉၵႂႃႇသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၸိူဝ်းမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်း (1 မူင်းၶိုင်ႈ)ၼၼ်ႉ မီးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၊ ပႃႇတီႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး၊ ပႃႇတီႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ပႃႇတီႇ TNP -ၼႆယဝ်ႉ။

ၼေႃႇၽွၼ်းတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 ပဵၼ်ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2 ပဵၼ်ၸၢႆးၽူဝ်းမျိၼ်ႉ။ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (6) ပဵၼ်ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ။

ပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းတေၶႅင်ႇၵၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းမီး 94 ပႃႇတီႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵူၼ်း ၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ မီးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ။ ဢၼ်ဢဵၼ် ႁႅင်းယႂ်ႇ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) တင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းတၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် မီး 31 ပႃႇတီႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတႆး မီးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆႉ  ဢႃးၶႃႇ၊ လႃးႁူႇ၊ ၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ၵယၢၼ်း၊ ထၼူႉ မီးပႃႇတီႇၽႂ် ပႃႇတီႇမၼ်း/ဢၼ်လဵဝ်။ ဢၼ်မီးလၢႆ ပႃႇတီႇတႄႉ တႆး  မီး 2 ပႃႇတီႇ ၊ ပဢူဝ်း မီး 2 ပႃႇတီႇ ၊ တႆးၼွင်/ဢင်းသႃး မီး 2 ပႃႇတီႇ ။ ဝႃႉ မီး 3 ပႃႇတီႇ သေတႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2019 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း