Saturday, June 22, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ လုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း 10 ပၢႆ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း ဢွင်ႇပေႉ/ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈသေ တေလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတေမႃးၼႆႉ မီးသိပ်းပၢႆလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃးၼမ်လိူဝ် ၵူႈပွၵ်ႈ။

သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်း 2 ၵေႃႉ၊ 49 ဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉ တင်းမူတ်းမီး 98 ၵေႃႉ၊ ၼၢင်းယိင်းပႃး 13 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၼၢင်းယိင်းၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပႃး 7 ၵေႃႉ လႄႈ လႆႈဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃးၼမ်လိူဝ် ၵူႈပႃႇတီႇ။

- Subscription -

ၼွၵ်ႈသေ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ယဝ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 4 ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ 1 ၵေႃႉလႄႈ ပႃႇတီႇတဢၢင်း 1 ၵေႃႉ။

သၽႃးမိူင်းတႆး ပီ 2015-2020 ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼၢင်းယိင်း တင်းမူတ်းမီး 8 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်း 8 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပႃး 5 ၵေႃႉ။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ်တေမႃးၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ဢၼ်တေလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 29 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်သိူဝ် 26 ၵေႃႉ၊ သၢင်ႇသီႈ 24 ၵေႃႉ၊ တဢၢင်း 7 ၵေႃႉ၊ ပဢူဝ်း 7 ၵေႃႉ၊ ဝႃႉ 2 ၵေႃႉ၊ လႃးႁူႇ 1 ၵေႃႉ၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ 1 ၵေႃႉ လႄႈ သုၼ်ႇတူဝ်/သုၼ်ႇလဵဝ် 1 ၵေႃႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 သေ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တူဝ်တႅၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉတေမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းသၽႃးၸွမ်း 32 ၵေႃႉ (3 ပုၼ်ႉ ယေႈပုၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ)။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း