Saturday, July 13, 2024

ၽူႈဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ 6 မိူင်းတႆး လၢတ်ႈၵႂၢမ်းယိၼ်းၸူမ်း ၽူႈပၼ်သဵင်

Must read

ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 8/11/2020 ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်သဵင်။

ႁူဝ်သိူဝ်ႁႃသဵင်
ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းသူၼ်းတုမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ဝၼ်းတီႈ 10/11/2020  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (6) တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (6) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၵေႃႉဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ-“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶႃႈ။ ယိၼ်းၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႉ ၸိူဝ်းမႃးတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်ပၼ်၊ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃးထိုင်တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းႁဝ်းသေ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ် ႁႂ်ႈႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွင်ႇပေႉၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ၶႅင်ႇၵၼ်တီႈၼင်ႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ 6 ၼႆႉ မီး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸၢႆးဢွင်ႇမျၢတ်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၸၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းၵျီႇမျိၼ်ႉ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ WNP တေႃႇၸေႃးၼၢင်းလူင်ႇ၊ ပႃႇတီႇ DNP ဢူးႁၢၼ်ႇမျိၼ်ႉဢွင်ႇ၊ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း၊ ပႃႇတီႇ UDP ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း၊ သုၼ်ႇလဵဝ် ဢူးၵျေႃႇလုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵူႈပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶေႉ ၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း။ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ မႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း” ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ
ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈ 10/11/2020

ပႃႇတီႇၸိူဝ်းမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်း (1 မူင်းၶိုင်ႈ)ၼၼ်ႉ မီးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၊ ပႃႇတီႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး၊ ပႃႇတီႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ပႃႇတီႇ TNP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ
ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇၶဝ် ၸိူဝ်းၶႅင်ႇၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ တီႈပၢင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပိုၼ်ႉတီႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (6) တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၶေႉၶႅင်ႇၵၼ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 5 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းၶႅင်ႇၵၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းမီး 94 ပႃႇတီႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵူၼ်း ၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ မီးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ။ ဢၼ်ဢဵၼ် ႁႅင်းယႂ်ႇ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) တင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် မီး 31 ပႃႇတီႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတႆး မီးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆႉ  ဢႃးၶႃႇ၊ လႃးႁူႇ၊ ၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ၵယၢၼ်း၊ ထၼူႉ မီးပႃႇတီႇၽႂ် ပႃႇတီႇမၼ်း/ဢၼ်လဵဝ်။ ဢၼ်မီးလၢႆ ပႃႇတီႇတႄႉ တႆး  မီး 2 ပႃႇတီႇ ၊ ပဢူဝ်း မီး 2 ပႃႇတီႇ ၊ တႆးၼွင်/ဢင်းသႃး မီး 2 ပႃႇတီႇ ။ ဝႃႉ မီး 3 ပႃႇတီႇ သေတႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2019 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း