Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ  ပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းသေ ပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ(ငါးပါးသီလသင်္ချိုင်း) ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းၵႄး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢႆဝႆႉယူႇ တီႈႁိမ်းပႃႈႁဵဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။တူဝ်တၢႆၽႂ်ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ႁၼ်မၼ်းၺႃးမတ်ႉမိုဝ်းႁေ မီးႁွႆးယိုဝ်းဝႆႉႁေဢေႃႈ။ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်။မိူဝ်ႈတႄႇ မၼ်းထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼွၼ်းဝႆႉၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸင်ႇႁူႉဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ် ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်

ပၢင်တိုၵ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းထႅမ်ႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်မူတ်း၊ သိုၵ်မၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ်ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇႁႃတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း တၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈတူဝ်တၢႆမႃးၶိုၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း တၢင်းမိူင်းပၢႆးၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်  တပ်ႉ ၶမယ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး 517 မိူၵ်းပွၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မဵဝ်းသီႇႁ ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်း ။...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ  တၢႆၼဝ်ႈၼႂ်းပႃႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းပႃႇ ႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈမိူင်း တီႈပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တၢႆလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ တူၺ်း တႄႉ။  ပေႃးမဵၼ်ၼဝ်ႈယဝ်ႉလူး တၢႆတီႈႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈမိူင်း ပွၵ်ႉ 4 ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ လႅပ်ႈပဵၼ်ၶီႈယႃႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ။...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၽူဝ်မေးလူႉတၢႆထင်တီႈ

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းပတ်ႉႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2023  ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၾူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းလႄႈ ၵွင်လိၼ်လူင် ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈꧠီႈလဵၵ်း   2 ၵေႃႉၽူဝ်မေး  တၢႆၶမ် ၵွင်လိၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁိူၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလီလီ...

ထဝ်ႈယိင်းၵႂႃႇႁႃၶႄႈ ႁႅင်းမူတ်းသေလူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ

ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈတၢင့်ယၢၼ်း လူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၽွင်းတိုၵ့်ၵႂႃႇႁႃၶႄႈႁႃၽိုၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႄႈထဝ်ႈ ႁႃၵိၼ်ၵေႃ့လဵဝ်ၵွႆးဢေႃႈၼၼ့် ဢႃယု ၵေႃႈ ၵႄႇၼႃႇယဝ့်ၼႃႇ။တုၵ့်ၶဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းလဵင့်လူး...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 7 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA  ႁူမ်ႈ PDF  တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ-မၢတ်ႇ 7 ၵေႃႉ။   ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26-27/11/2022  ။ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးမွၵ်ႈ 200ပၢႆ...

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်း ၽဵတ်ႊပူႊရီႊ တၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မႃးပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်းၽဵတ်ႊပူႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးဝႆးႁႅင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးသဝ်လၵ်းၾႆးၾႃႉၵၢင်တၢင်း။ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈၶပ်းရူတ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ ၵူဝ်ႇယႄးမိၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႈၼိုင် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  ”ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ၶဝ်လႅပ်ႈတေဝႄႈလၢၼ်ႇ။ ႁေႃႈၵႃးဝႆးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၽႃႇသဝ်လၵ်းၾႆးၵၢင်တၢင်း။...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းပၢင်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ KIO တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/10/2022 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ 40 မိၼိတ်ႉ KIO ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈၸႂ် မၢႆတွင်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ KIO ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်းပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း လူႉတၢႆ 50 ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။  သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG...

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလမ်းၽၼ်းမႄႈလႄႈၼွင်ႉ-လၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 3 ၵေႃႉတၢႆတီႈလဵဝ်ၵၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး 3 ၵေႃႉၼၢႆး-လုၵ်ႈ-လၢၼ်   ၺႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်လမ်းၽၼ်းတႅင်းလႄႈလူႉတၢႆထင်တီႈၽွမ်ႉၵၼ်တင်း 3 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 2 /9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး 3 ၵေႃႉ ၼၢႆးလၢၼ် ယူႇႁိူၼ်းႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းယူႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးမႄႈထဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၶဝ်ႈမႃးတႅင်းၽၼ်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈမၼ်းလႄႈ ၼွင်ႉပႂ်ႉမၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးလၢၼ်ဢွၼ်ႇမၼ်း(လုၵ်ႈၼွင်ႉၸၢႆး ၼွင်ႉပႂ်ႉ) ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ၊ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3...

ၵူၼ်းထဝ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်လၢႆးၶႃႈ လူႉတၢႆ

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 79 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်း ထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်း   ဢူႈထဝ်ႈၸၢင်းၵျေႃႇ ဢႃယု 79 ပီ ၵူၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇၶၢႆယူး တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆယူး ၺႃးယိုဝ်းတီႈမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၽွင်းၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၵေႃႉၼၼ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးဢႅဝ်ႇၶၢႆယူး ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး သေ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ 3 ၵမ်း  ၊ ၵူၼ်းၶၢႆယူး တၢႆထင်တီႈ -...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉပၢႆႈ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈၵၵ်းတူဝ်ႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ သုၼ်ယူတ်းယႃတူဝ် Fever Clinic ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ ။ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ မမႃႇမႃႇဝိၼ်း ဢႃယု 28 ပီ လႄႈတင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၵူဝ်ႇၸေႃႇမိၼ်းထူၺ်း...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 31 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 6/7/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉတၢႆထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်းၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈမီး 31 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉတၢႆမိူဝ်ႈၼႆႉ   ၽူႈယိင်း  2 ၵေႃႉ၊ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမႃး ၵူၼ်းယူႇပွၵ်ႉ 12 လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 21 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း   ၸၢႆးဢၢႆႈတႄႉ ဢႃယု 21 ပီ ၵႂႃႇထႆသူၼ် ဢၼ်မီးၾၢႆႇ တူၵ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၶႃ...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 50 ပၢႆ  ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်   ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7:45 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးလႅင် ဢႃယု 54 ပီ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်း  တၢႆထင် တီႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img