Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢႆ

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း  ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇတၢႆမၢတ်ႇယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်မီးႁိမ်း 20

သိုၵ်းတဢၢင်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်း  မၢတ်ႇတၢႆႁိမ်း 20  ႁိူၼ်းၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10 ထိုင် 16/12/2023 ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း လူမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ် သတ်းလဵင်ႉၵေႃႈတၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေတႃႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ   ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၼမ်  သတ်းလဵင်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈတၢႆၼမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်းဢေႃႈၼၼ်ႉ။...

ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆၶၢင်ႈတၢင်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 2 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၵူၼ်းတၢႆၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ၵေႃႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ  လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵေႃႈၼမ်ႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်း ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၵိၼ်ယႅမ်ႉသေ ႁႅင်းသဵင်ႈလူႉတၢႆယူႇၸွမ်းၸွၵ်ႉၸွမ်းၸဵင်ႇ ၵေႃႈမီး။  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 16/7/2023  ၼႆႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၼၢင်းယိင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႉၵွၵ်းႁူဝ်လႅဝ်ၽႅဝ်ႉ

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း ။ မၼ်းၼၢင်းယူႇႁိမ်းသူၼ်မွၵ်ႇ (ထွယ် ပန်းခြံ) ၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈမႃးပေႃႉမၼ်းၼၢင်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း တိူဝ်ႉတီႈႁူဝ် တၢႆထင်တီႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ(နှလုံးလှလူမှုကူညီရေးအသင်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်း တိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ တီႈပလိၵ်ႈသေ ၸင်ႇလၢတ်ႈၸုမ်းႁဝ်းမႃး။ မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် တူဝ်တၢႆ ဢိူၵ်ႇလိူတ်ႈ ဝႆႉယူႇ။ ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၵေႃႈ လႅဝ်ၽႅဝ်ႉ။...

မၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 2 မိုၼ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူႉတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 2 မိုၼ်ႇ  ။ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆဢၼ် ISP Myanmar ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼႆႉ လူႉတၢႆ  1,208 ၵေႃႉ ၼမ်သုတ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်သမ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 159 ၵေႃႉ ၼမ်သုတ်းထိ 3 သေ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ  ပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းသေ ပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ(ငါးပါးသီလသင်္ချိုင်း) ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းၵႄး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢႆဝႆႉယူႇ တီႈႁိမ်းပႃႈႁဵဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။တူဝ်တၢႆၽႂ်ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ႁၼ်မၼ်းၺႃးမတ်ႉမိုဝ်းႁေ မီးႁွႆးယိုဝ်းဝႆႉႁေဢေႃႈ။ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်။မိူဝ်ႈတႄႇ မၼ်းထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼွၼ်းဝႆႉၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸင်ႇႁူႉဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ် ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်

ပၢင်တိုၵ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းထႅမ်ႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်မူတ်း၊ သိုၵ်မၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ်ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇႁႃတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း တၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈတူဝ်တၢႆမႃးၶိုၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း တၢင်းမိူင်းပၢႆးၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်  တပ်ႉ ၶမယ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး 517 မိူၵ်းပွၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မဵဝ်းသီႇႁ ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်း ။...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ  တၢႆၼဝ်ႈၼႂ်းပႃႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းပႃႇ ႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈမိူင်း တီႈပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တၢႆလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ တူၺ်း တႄႉ။  ပေႃးမဵၼ်ၼဝ်ႈယဝ်ႉလူး တၢႆတီႈႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈမိူင်း ပွၵ်ႉ 4 ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ လႅပ်ႈပဵၼ်ၶီႈယႃႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ။...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၽူဝ်မေးလူႉတၢႆထင်တီႈ

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းပတ်ႉႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2023  ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၾူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းလႄႈ ၵွင်လိၼ်လူင် ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈꧠီႈလဵၵ်း   2 ၵေႃႉၽူဝ်မေး  တၢႆၶမ် ၵွင်လိၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁိူၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလီလီ...

ထဝ်ႈယိင်းၵႂႃႇႁႃၶႄႈ ႁႅင်းမူတ်းသေလူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ

ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈတၢင့်ယၢၼ်း လူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၽွင်းတိုၵ့်ၵႂႃႇႁႃၶႄႈႁႃၽိုၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႄႈထဝ်ႈ ႁႃၵိၼ်ၵေႃ့လဵဝ်ၵွႆးဢေႃႈၼၼ့် ဢႃယု ၵေႃႈ ၵႄႇၼႃႇယဝ့်ၼႃႇ။တုၵ့်ၶဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းလဵင့်လူး...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 7 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA  ႁူမ်ႈ PDF  တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ-မၢတ်ႇ 7 ၵေႃႉ။   ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26-27/11/2022  ။ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးမွၵ်ႈ 200ပၢႆ...

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်း ၽဵတ်ႊပူႊရီႊ တၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မႃးပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်းၽဵတ်ႊပူႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးဝႆးႁႅင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးသဝ်လၵ်းၾႆးၾႃႉၵၢင်တၢင်း။ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈၶပ်းရူတ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ ၵူဝ်ႇယႄးမိၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႈၼိုင် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  ”ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ၶဝ်လႅပ်ႈတေဝႄႈလၢၼ်ႇ။ ႁေႃႈၵႃးဝႆးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၽႃႇသဝ်လၵ်းၾႆးၵၢင်တၢင်း။...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းပၢင်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ KIO တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/10/2022 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ 40 မိၼိတ်ႉ KIO ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈၸႂ် မၢႆတွင်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ KIO ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်းပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း လူႉတၢႆ 50 ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။  သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG...

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလမ်းၽၼ်းမႄႈလႄႈၼွင်ႉ-လၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 3 ၵေႃႉတၢႆတီႈလဵဝ်ၵၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး 3 ၵေႃႉၼၢႆး-လုၵ်ႈ-လၢၼ်   ၺႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်လမ်းၽၼ်းတႅင်းလႄႈလူႉတၢႆထင်တီႈၽွမ်ႉၵၼ်တင်း 3 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 2 /9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး 3 ၵေႃႉ ၼၢႆးလၢၼ် ယူႇႁိူၼ်းႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းယူႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးမႄႈထဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၶဝ်ႈမႃးတႅင်းၽၼ်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈမၼ်းလႄႈ ၼွင်ႉပႂ်ႉမၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးလၢၼ်ဢွၼ်ႇမၼ်း(လုၵ်ႈၼွင်ႉၸၢႆး ၼွင်ႉပႂ်ႉ) ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ၊ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3...

ၵူၼ်းထဝ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်လၢႆးၶႃႈ လူႉတၢႆ

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 79 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်း ထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်း   ဢူႈထဝ်ႈၸၢင်းၵျေႃႇ ဢႃယု 79 ပီ ၵူၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

Latest news

- Advertisement -spot_img