Saturday, May 25, 2024

ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 7 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA  ႁူမ်ႈ PDF  တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ-မၢတ်ႇ 7 ၵေႃႉ။  

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26-27/11/2022  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးမွၵ်ႈ 200ပၢႆ ။ ပဵၼ်တပ့် ၶလရ 348 ၊ 276 လႄႈ  ၶမရ 223 ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆ့ဢေႃႈ ။ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လႄႈ 27 ၼၼ့် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်  သဵင်ႈၵွင်တႅၵ်ႇ မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ။    ပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႃးၶေ ။ လွင်ႈလူ့တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄ့ ယိၼ်းဝႃႈမီးၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼေႈ 7 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။  ”-  ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ပဵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈသႃးၶေ ၸမ်ဝၢၼ်ႈယွၼ်း ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းလွႆမွၵ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ ၊ၶၢင် လႄႈ တႆး ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႆ့။

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ့် ဢွၼ်ၵၼ်တူင့်တိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄ ၽူင့်ပၢႆႈလူင်းမႃး သွၼ်ႈဝႆ့ တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈသႃးၸေး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ   ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်း မီး 70 ပၢႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈ ပၢႆႈသွၼ်ႈတူဝ်ဝႆ့ မီးမွၵ်ႈ 4 ဝၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွႆၶိုၼ်းယဝ့်လႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ1/12/2022 ၼၼ့် ၵမ်ႈၽွင်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းယဝ့် ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ ၸုမ်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း