Tuesday, May 21, 2024

ထဝ်ႈယိင်းၵႂႃႇႁႃၶႄႈ ႁႅင်းမူတ်းသေလူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈတၢင့်ယၢၼ်း လူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၽွင်းတိုၵ့်ၵႂႃႇႁႃၶႄႈႁႃၽိုၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႄႈထဝ်ႈ ႁႃၵိၼ်ၵေႃ့လဵဝ်ၵွႆးဢေႃႈၼၼ့် ဢႃယု ၵေႃႈ ၵႄႇၼႃႇယဝ့်ၼႃႇ။တုၵ့်ၶဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းလဵင့်လူး ။လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၶူၺ်ပိူၼ်ႈသေ တီႈႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်လုမ်းလႃးၼၼ့်ၼႃႇၼေႃႈ။မိူဝ်ႈၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼၼ့်တႄ့ မီးၵေႃ့ၵႂႃႇယူႇ သၢမ်ၵေႃ့ၼႆဢေႃႈၼၼ့် ။ ၵူၺ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈၶဝ်ၽႄၵၼ်ႁႃၽိုၼ်းၼၼ့် မႄႈထဝ်ႈသမ့် တဵင်ႇၽိုၼ်းသေၵႂႃႇၶီႈလိုတ်းသႂ်ႇတေႃ လႄႈလူမ့်ၼႆဢေႃႈ။မိူဝ်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵေႃႈ ႁၼ်သေ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇ ၶူတ့်ပၼ်တွင့်မၼ်း ဢူၵ်းမၼ်းၼႅတ်ႈဢဝ်ယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ့်ၼႆဢေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ႁႅင်းမၼ်းသဵင်ႈပႅတ်ႈယဝ့်ၼၼ့်ၼႃႇၼေႃႈ ၸင်ႇၼႅတ်ႈမိူဝ်းႁွင့်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် မႃးၸွႆႈဢဝ်ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉ ဢၼ်လူ့သဵင်ႈၵႂႃႇၼႆ့ ၸိုဝ်ႈမႄႈထဝ်ႈၺုၼ့် ဢႃယု 70 ပၢႆ ယူႇဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။မီးလုၵ်ႈ 2 ၵေႃ့။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ မႄႈထဝ်ႈၼႆ့ ပႅတ်ႈၵၼ်တင်းၽူဝ်မၼ်းႁေ လုၵ်ႈယိင်းသမ့် ၸပ်းၵႂႃႇၸွမ်းၾၢႆႇပေႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးသမ့် ၸပ်းမႄႈဝႆ့ယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ သမ့်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၶူၺ်ပိူၼ်ႈ ယွၼ့်ၼၼ်လႄႈ လႆႈႁႃၵိၼ်ယူႇၵေႃ့လဵဝ် ထိုင် သၢႆၸႂ်ပေႃးသဵင်ႈဢေႃႈ လီႈဢေးလူၼႃႇ ။ပူၼ့်ၶၢပ်ႈတူဝ်ဝၼ်းၼၼ့်ၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈၼၼ့် ၵွပ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းၽိတ်ႈလိူၼ်လပ်း ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ့်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ် မိူင်းတႆးလႆႈ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်။လိူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇယူႇႁိူၼ်းႁင်းၵူၺ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်လုမ်းလႃး။ ထိုင်တီႈၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းႁႃၼေႃႇ ႁႃၶႄႈသေ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၺႃးတီႉၺွပ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇဢဝ်ႁႅင်းမူတ်းသေလူႉတႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇတၼ်းႁၼ်ၸႂ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း