Sunday, May 26, 2024

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း  ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇတၢႆမၢတ်ႇယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်မီးႁိမ်း 20

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်း  မၢတ်ႇတၢႆႁိမ်း 20  ႁိူၼ်းၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်းၼမ်။

Photo : ႁၢင်ႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10 ထိုင် 16/12/2023 ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း လူမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 80 ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ၶဝ်တႄႇပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ၸွမ်းၼင်ႇႁူႉၸွမ်းတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵေႃႉ။ၵူၼ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ မီး 10 ပၢႆ။ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ၼႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/12/2023 ယၢမ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၾၢႆႇၼႃႈ ႁူင်းယႃလူင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆထင်ၸွမ်း 3 ၵေႃႉ။မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ် မၢႆးဢၢႆႈၶူဝ်ႇ ဢႃယု 18 ၊မၢႆးၸၢႆးၸၢႆး ဢႃယု 22 လႄႈ မွင်ႇတၢၼ်းမွင်ႇ ဢႃယု 33 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဇယ်ဘန်ကောက် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/12/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၼမ်ႉဝေႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၵူဝ်ႇႁဵင်းလၢတ်ႉ ဢႃယု 33 ပီ လူႉတၢႆ။ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၾႆးမႆႈ 7 လင်။လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉတေပၢႆႈၽေး 2 ၵေႃႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းလူႉတၢႆ ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ ။

ဝၼ်းတီႈ 14/12/2023 ယၢမ်းၶိုၼ်းလိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ ၺႃးၾႆးမႆႈလူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ႁိူၼ်းၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်း လူႉၵွႆၸွမ်းလင်ၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း