Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ် ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်

Must read

ပၢင်တိုၵ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းထႅမ်ႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်မူတ်း၊ သိုၵ်မၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ်ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇႁႃတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း တၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈတူဝ်တၢႆမႃးၶိုၼ်း။

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း တၢင်းမိူင်းပၢႆးၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်  တပ်ႉ ၶမယ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး 517 မိူၵ်းပွၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မဵဝ်းသီႇႁ ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်း ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းပွၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၼ်းသမ်ႉ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇလႆႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၶိုၼ်း ။မၼ်း တိုၵ်ႉဢဝ်မေး ပႆႇတၼ်းႁိုင် ၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉ။ မီးမွၵ်ႈ 5 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းၼႂ်းတပ်ႉ လႆႈဢဝ်သိူဝ်ႈၽႃႈသေ ႁႅၼ်းပၼ်ပၢင်ၸႃႉမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵူၺ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး လႆႈ 2 ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆး လႆႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်တိုၵ်းတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တိူၵ်းမၵူၺ်းလႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢႄႇၵူႈတပ်ႉ။ ဢၼ်တူၵ်းသုမ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈၼမ် ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း