Friday, February 23, 2024

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ  တၢႆၼဝ်ႈၼႂ်းပႃႇ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းပႃႇ ႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈမိူင်း တီႈပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တၢႆလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ တူၺ်း တႄႉ။  ပေႃးမဵၼ်ၼဝ်ႈယဝ်ႉလူး တၢႆတီႈႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈမိူင်း ပွၵ်ႉ 4 ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ လႅပ်ႈပဵၼ်ၶီႈယႃႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶီႈယႃႈ မႃးထင်သဝ်းဝႆႉ ၼမ်ဢေႃႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်လၢႆလၢႆဢမ်ႇႁူႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵေႃႉဢၼ် တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ဢႃယု မီးမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ၵူၼ်းတၢႆၼႆႉ မီးၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ လိူင်ႇၼမ်သေ ၵူၼ်းဢၼ် တၢႆၵေႃႈ မီးၵူႈလိူၼ် ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၶီႈယႃႈၶီႈၽိၼ်ႇ ၵေႃႈလိူင်ႇၼႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႄႇႁႃၵဵပ်းတဝ်ႈၼမ်ႉ၊ ဢႅပ်ႇပီႇယႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉႁေ လႄႇႁႃၶၢႆ ၊ လႆႈငိုၼ်းမႃးၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႃးသိုဝ်ႉသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၶိုၼ်း ႁဵတ်းၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ ။ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ မီး 10 – 10 ပၢႆဢေႃႈ ၵူၼ်းတၢႆဢမ်ႇမီးပီႈမီးၼွင်ႉၼႆႉ ” –  ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆၼႂ်းပႃႇ ႁိမ်းပွၵ်ႉ4 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းလိူင်ႇၼမ်သေတႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်ႁႃ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီး။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/5/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉသၢင်ႈပႆႇယဝ်ႉလီ တီႈပွၵ်ႉ 8 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ၼႂ်းပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆၼမ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ။။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/5/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း