Wednesday, April 24, 2024

ၸၢႆး 4 ၵေႃႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁၢႆတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ႁႃၸွႆႈ

Must read

ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၵႂႃႇႁၢႆတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆ ယဝ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇႁၼ်   ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၸွႆႈႁႃ။

ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းသေ မႃးႁႃၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁၢႆၵႂႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ မႆႈၸႂ်   ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၸွႆႈႁႃ။

- Subscription -

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တေႃႈထိုင်တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးသင်ၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၼွၵ်ႈဝဵင်းၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢင်ႇၼႆႉ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။  ၵူၺ်းၼႃႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၵႃႈႁိုဝ် တေႁႃပၼ်ၼႃႈ ဝႃႈၼႆၵွႆး။ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ပိူင်ႈလၢၵ်ႇသင်မႃး ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းႁႃၶႂ်ႈၸွတ်ႇယဝ်ႉ ၼႂ်းပွတ်းၼႆႉတႄႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢမ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈႁႃၶႃႈ။ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉဝႆႉယူႇတီႈႁူဝ်ပၢင်ႇၼႆႉဢေႃႈၼႆႉ။ၵူၺ်းၼႃႇ တေႃႈၼင်ႇ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၶဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈတီႈလႂ်” – ဝႃႈၼႆ။

ၼုမ်ႇၸၢႆးၸိူဝ်းႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈပီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉၵၼ်တင်းမူတ်း ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢွင်ႇၸေႃႇထုၼ်း(ႁိုဝ်)မူဝ်းၺူဝ်ႇ ဢႃယု 20 ပီ ၊ ႁဵင်းထႅတ်ႉၸေႃႇ ဢႃယု 18 ပီ ၊ ထႅတ်ႉမျၢတ်ႉဢွင်ႇ ဢႃယု 18 ပီ ၊ ၵျေႃႇၶၢႆႇလိၼ်း ဢႃယု 17 ပီ ယူႇ ၸႄႈဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလၢႆလွင်ႈသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ် ၸွႆႈႁႃပၼ်ႁဝ်းလႆႈ လိူဝ်သေ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇႁႃ ၵူၺ်းၼႃႇ ပွတ်းတၢင်းၼႆႉသမ်ႉ ယၢပ်ႇၸႂ်ၼႃႇ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်သင်လႆႈတေႉတေႉၶႃႈ။ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ်ယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈ ၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၽွင်ႈၶႃႈ မႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉၼႆႉၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်း 09 756 976 148 ၊ 09 697 346 318 သေၵမ်းဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း