Tuesday, October 3, 2023

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ  ပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းသေ ပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ(ငါးပါးသီလသင်္ချိုင်း) ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းၵႄး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တၢႆဝႆႉယူႇ တီႈႁိမ်းပႃႈႁဵဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။တူဝ်တၢႆၽႂ်ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ႁၼ်မၼ်းၺႃးမတ်ႉမိုဝ်းႁေ မီးႁွႆးယိုဝ်းဝႆႉႁေဢေႃႈ။ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်။မိူဝ်ႈတႄႇ မၼ်းထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼွၼ်းဝႆႉၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸင်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢႆ “ -ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ဢႃယု မီးႁိမ်း 40 ပီ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃဝႆႉသေ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇမီးပီႈၼွင်ႉၵေႃႉလႂ် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽၼ်း တီႈႁိမ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၵွၵ်းႁူဝ် ၊ ႁူဝ်မႃႇ ၊ မိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/05/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လွၵ်းလၢႆးပၢႆးၸၢၵ်ႈ (ၼီးပိင်ႇၺႃႇ ဢထႅတ်ႉတၢၼ်းၵျွင်း) ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်(ၵဝ်ႇ) ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵွႆ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈ ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉ ၵၼ်မႃး ငၢႆႈငႅမ်ႈလႄႈ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လူႉတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး ၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ မီးမႃးၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း