Tuesday, June 18, 2024

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်း ၽဵတ်ႊပူႊရီႊ တၢႆ 3 ၵေႃႉ

Must read

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မႃးပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်းၽဵတ်ႊပူႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။

ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးဝႆးႁႅင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးသဝ်လၵ်းၾႆးၾႃႉၵၢင်တၢင်း။ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈၶပ်းရူတ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ ၵူဝ်ႇယႄးမိၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႈၼိုင် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

 ”ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ၶဝ်လႅပ်ႈတေဝႄႈလၢၼ်ႇ။ ႁေႃႈၵႃးဝႆးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၽႃႇသဝ်လၵ်းၾႆးၵၢင်တၢင်း။ မႄႈယိင်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉသဵၼ်ဢွၵ်ႇရူတ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းတီႈယၢၼ်ၵႆရူတ်ႉၼၼ်ႉႁႅင်းလႄႈတၢႆထင်တီႈ ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ ။ ၵႃးတႄႉလႅဝ်ၽႅဝ်ႉမူတ်း”- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ်ၵႆႉမီး ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၵႃးပိၼ်ႈၵေႃႈမီးၼမ်ၼႃႇလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်တႃႇႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇ ပဵင်း၊ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူဝ်ႇယႄးမိၼ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵႆႉပိၼ်ႈၼႃႇၶႃႈ။ ပေႃးမီးၵႃးပိၼ်ႈၵေႃႈမီးၵူၼ်းတၢႆ ၵူၼ်းၸဵပ်း။ ပေႃးၶၢဝ်းပီမႂ်ႇ၊ ၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈၸိူဝ်းၼႆႉယိင်ႈၶႅၼ်းလႆႈၾၢင်ႉႁႅင်းဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးပိၼ်ႈ တၢႆၼမ်ဝႃႈၼမ်။ ၽွင်းၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ AAC လႄႈၸုမ်း NUG  ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းပၼ် လႆႈၶိုၼ်းငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/8/2022 ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပိၼ်ႈတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈဝဵင်းသင်ႇၶရပူႊရီႊ  ၊ တၢႆ 4 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 9 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/8/2022 သမ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး  30 ၵေႃႉ ပိၼ်ႈတီႈၼၶွၼ်းသီထမ်ႊမရတ်ႉ ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း