Wednesday, December 6, 2023

PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်

Must read

တပ်ႉၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄလႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း မၢၵ်ႇၼႆႉတႅၵ်ႇတီႈ Top One KTVဢၼ်မီးႁိမ်းၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢၼ်ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တိူဝ်ႉသႂ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်းမူတ်းမီးၽူႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ။

- Subscription -

 PSDA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ် တႃႇတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ တိုၵ်းတေႃးပႃးၸုမ်းၸိူဝ်း/ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇ ဢၼ်ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

Top One KTV ၵေႃႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသင်ႇသွၼ်။ မိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းၵႆ ႁႂ်ႈလႆႈၾၢင်ႉတူဝ် ယႃႇႁဵတ်းၵေႃႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ ပေႃးႁူႉၸွမ်း တေဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇႁႅင်းလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းပႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉတႄႉ၊ ႁႂ်ႈလႆႈၾၢင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇမႃး၊ ယႃႇယူႇၸမ် ယႃႇၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႃးလႃးဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း