Saturday, September 30, 2023

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၺႃးၽဝ်တီႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ  လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 40 သႅၼ်ပျႃး

Must read

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဢိူင်ႇလိၼ်လမ်ႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၽဝ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်လူႉသုမ်းတႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 40 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႆႉ ၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 /11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း။ ပဵၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဝၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇသူၼ် ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁိမ်းႁွမ်း ၼၼ်ႉႁၼ်ၾႆးမႆႈသေ ၸွႆႈၵၼ်ၶႄၾႆး။ မႆႈၵႂႃႇ တူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၽၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတႃႇ 3 ထူင်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်းတင်းမူတ်းတႄႉ  တေမီးၵႃႈၶၼ်တင်းမူတ်း  40 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ”ဝႃႈၼႆ။

 ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉၸုတ်ႇၽဝ်၊ ၽဝ်ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇယင်းပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

“ ၵူၼ်းၵႂႃႇၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈ သူၼ်ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မိူၼ်ၵူၼ်း ၵႂႃႇၵၢင်ၼူၶဝ်ၽဝ်ၵေႃႈမီးမီး၊ မၢင်ၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၶဝ်ၽဝ်ၵေႃႈမီးမီး။ ၸဝ်ႈသူၼ်တႄႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးဝႃႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႉၼႆႉလႄႈ ပဵၼ်ၽႂ်မႃးၽဝ်မၼ်းယင်းဢမ်ႇႁူႉၶႃႈဢေႃႈ ” ၸဝ်ႈသူၼ်ႁိမ်းႁွမ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵပ်ႇထုၵ်ႇၽဝ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 တီႈဢိူင်ႇလိၼ်လမ်ႁွင်ႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈၼႆႉၵႆႉမီးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၊ ၵႆႉမီးၵူၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈၶဝ်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ပေႃးလႆႈၾၢင်ႉတူဝ်သေၵႂႃႇပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းမဝ်းယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO/PNA ၵႆႉဢႅဝ်ႇႁႃတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသေတႃႉ ၶိုၼ်းယွၼ်းၵိၼ်ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမဝ်းလဝ်ႈမဝ်းယႃႈ လိူင်ႇၼမ်ၽႄႈဝႆး ဢၼ်ႇၸၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈလႆႈသေပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း