Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊဢၢၼ်းၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁူၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၶွမ်ႊပၼီႊတေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပႃႇတီႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇထႅင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆ လႄႈ ၶဝ်ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၸဝ်ႈသူၼ် သေတဵၵ်းငႅၼ်းဢဝ်လၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ ။ ” - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/5/2021 ၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး...

ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 4 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ဝႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ထိုင် 4 ၵေႃႉ ။    မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 1 ၵေႃႉ၊ ၼွင်ၶဵဝ်...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင် ထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်ႉယၢၼ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းပွတ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ မီး ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၵမ် ဝႆႉတီႈလႂ် ၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း တိတ်းတေႃႇ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃး...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး ၽဝ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သွင်ပုမ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး၊ ဢဝ်ၾႆးမႆႈပုမ်ႇၶဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃး သုမ်းၶဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ဢၼ်ၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုတ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈလုင်းသၢင်ႇမွင်ႇ၊ ပႃႈပူး ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးမႂ်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်း...

ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈပီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသေ ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼင်ႈသႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ  ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈလႄႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသၽႃးယဝ်ႉ။ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  သမ်ႉ ဢွင်ႇပေႉ 3  တီႈၼင်ႈ  ပဵၼ်တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊...

ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ SSPP/SSA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်း

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းသူႈ ၵေးသီး မိူင်းယႂ် 4 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁွတ်ႈထိုင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ SSPP/SSA တေၶတ်းၸႂ် ငိူင်ႉဝႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020...

ႁူဝ်သိူဝ် တၢင်ႉယၢၼ်း တေယိုၼ်ႈယွၼ်း UEC တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020။  ဢိင်ၼိူဝ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႈၶဝ်ႈပႃး  11 ဢိူင်ႇ။  ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တေဢမ်ႇသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တေတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်ႇထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးပႃႉ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇမႃးႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တၢင်းပွတ်းလွႆၸေး ၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ မႃးတူင်ႉၼိုင် ယူႇတၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းငဝ်းလၢႆးလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉသေ တိုၵ်ႉၵႂႃႇမႃးႁွၼ်ႈထဝ်ႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 2 တပ်ႉၸုမ်းလူင် ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင် တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တၢင်းထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပွတ်း ဢိူင်ႇ ႁူဝ်မင်း၊...

ပူဝ်ႇမူၼ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁပ်ႉႁဵတ်းၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႈသီႇသေ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼင်ႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 တေမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈ သိုၵ်း ၸၢႆးမွၼ်း(ႁွင်ႉ) ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

ၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆမႄႈ ၼွင်းထူမ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈ သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉမႄႈ၊ ၼမ်ႉၵေး၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၊ ၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၊ လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း - ၵူၼ်းမိူင်း မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပေႃးလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ  ။   ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး...

ၸမ်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်း ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်တၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

ထႅင်ႈဢမ်ႇလၢႆလိူၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တေၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄၵၼ်။ ၶၢဝ်းၸမ်တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020  ၊ သိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသမ်ႉ တူင်ႉၼိုင် ထိုင်တီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းတီႈၼၼ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်တၢၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈလွႆလဵင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းတႃႇသၢင်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈလွႆလဵင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/8/2020 လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 17/8/2020 ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ 60 ၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်တၢၼ်းငိုၼ်းထိုင် ၵေႃႇမတီႇ ၵေႃႇၵွင်းမူးလွႆလဵင်း တင်းမူတ်းငိုၼ်းၶႄႇ 6026 ယႂၼ်ႊ။ ၼွင်ႉလၢဝ် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (မိူင်းၶႄႇ) လၢတ်ႈဝႃႈ - “လႆႈလူႇတၢၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸူဝ်းၵူၼ်းထဝ်ႈပၢႆႈ ၵူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း SSPP/SSA

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ မၢင်ႁိူၼ်း ပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ငိူင်ႉၶၢႆႉ ပၢႆႈယၢၼ် ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇ မုင်ႈၸူးတပ်ႉပၢင်သဝ်း...

ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမုင်ႈၸူး တပ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ ၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းႁဵင် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းႁွမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2020 ငႃးသိုၵ်း...

SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇတင်ႈပုင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး လွတ်ႈလႅဝ်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်း ဝႆႉဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဝ်ႈတင်ႈပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img