Wednesday, June 19, 2024

ၾႆးၾႃႉၵႆႉၶၢတ်ႇ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ ၽိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၵႆႉၺႃးလၵ်ႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်၊ ၸူဝ်ႈၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ ၽိုၼ်းတႃႇႁုင်ၵိၼ်ႁုင်ယမ်ႉၵေႃႈ ယင်းၺႃးလၵ်ႉ ။

Photo CJ-ဢႅမ်ႈၽိုၼ်းပီၼွင်ႉတၢင်ႉယၢၼ်း

ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇတူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉၵႅင်၊ ၽိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တႅပ်းသေ မႃးၵွင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၼႂ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၵႆႉႁၢႆ။   

- Subscription -

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးဝႃႈ ၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈ လွင်ႈတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆႉ  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးႁႅင်းယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမီးငိုၼ်းတႄႉ သိုဝ်ႉၵႅတ်ႉသ်၊ ထၢၼ်ႇသေ တူမ်ႈႁုင်ၵၼ်။ ပေႃးၵူၼ်း ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈသမ်ႉ မႃးႁႃဢဝ်ၽိုၼ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ပေႃးမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈ မႃးႁၼ်ၽိုၼ်းပိူၼ်ႈ ၽၼ်း/ ဢိူမ်ႈ ဝႆႉပဵၼ်သွၵ်ႇပဵၼ်ဝႃးၵေႃႈ ၸူးငၢႆႈသေ ၸၵ်ႉဢဝ်ၸၼ်ဢဝ် တီႈ 4-5 လိုၼ်ႈႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ  ၊ မၢင်ဝၼ်းမႃး 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ၊ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး 2 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်း။ မၢင်ပွၵ်ႈ ၾႆးဢမ်ႇမႃး 2-3 ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။  ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉလူဝ်ႇႁုင် လူဝ်ႇတူမ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ လႆႈသိုဝ်ႉထၢၼ်ႇ/ၵႅတ်ႉသ်မႃးၸႂ်ႉတႅၼ်း။   ၵႃႈထၢၼ်ႇ/ၵႅတ်ႉသ်သမ်ႉ ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁႃ ၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ  ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

“လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ မီးၼမ်ၶႃႈ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၾႆးၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုတ်ႇၼမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ်။ မၢင်ၸိူဝ်း မိူဝ်ႈၾႆးၾႃႉ မႃး  ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်း ၼႅတ်ႈႁုင်ၶဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈဢမ်ႇတၼ်းသုၵ်း ၾႆးသမ်ႉမွတ်ႇ သုမ်းပႅတ်ႈလၢႆ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ ၵႆႉၺႃးၼႃႇ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉၵႅတ်ႉသ်၊ ထၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယူႇ။ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ    ယၢမ်းလဵဝ်ၵႅတ်ႉသ်၊ ထၢၼ်ႇသမ်ႉ ၵႃႈယႂ်ႇ  ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇဝႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉမွတ်ႇၼႆႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ၊ တင်ႈတႄႇၼႂ်းသွင်ႇၾႆးတေႃႇထိုင်  ၸဝ်ႈၶွၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ  ၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁူင်းၵၢၼ်၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ  ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း