Thursday, February 9, 2023

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႉပွၵ်ႉ 3 တၢင်ႉယၢၼ်း မႆႈပႃးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၸွမ်းၾႆး

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မွၵ်ႈ 4 လင် ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆ ၸွမ်းၾႆး။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မႆႈပႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း  ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 3 ႁိမ်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 18 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၼွၼ်းလပ်းဝႆႉလႄႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး ဝႃႈၼႆ။  

ၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆ ၸွမ်းၾႆး ။ မၼ်းၼၢင်းၼွၼ်းလပ်းလႄႈ ၺႃးမႆႈၸွမ်းဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈၾႆးမႆႈတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ တိုၵ်ႉႁႃလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးတႄႇမႆႈၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း ၽိူဝ်ႇၶႄၾႆးလႆႈၵေႃႈ 11 မူင်းပၢႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵွၼ်းၾႆး တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇယူႇ ပႆႇမွတ်ႇလီ ၵူၼ်း တၢင်ႉယၢၼ်းလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်း တၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ လုၵ်ႉၵႂႃႇတူၺ်းတႄႉ ၵွၼ်းတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇယူႇၶႃႈ။  ႁိူၼ်းၺႃးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ  4 လင်ဢေႃႈ။ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း  ၾႆးမႆႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈမႆႈယႂ်ႇလူင် လူႉသုမ်းၼမ်တႄႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ပီၼႆႉ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈသမ်ႉၵႆႉၶၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉၾႆးၽိုၼ်း ၾႆးထၢၼ်ႇၼမ်။ ၾႆးတဵၼ်း ၾႆးၽြႃးၵေႃႈတေလႆႈ ၾၢင်ႉတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ   ယႃႇပေဝႆႉမဝ်မၢင်လႃးလႃးၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ် 2 လိူၼ်ၼႆႉတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း  ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ ၵူႈၶမ်ႈ ။ ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၶိုင်ႈတေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆးၸင်ႇတေ မႃးၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽွင်းၾႆးၾႃႉမွတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇတူမ်ႈလူဝ်ႇႁုင်ပဵၼ်ၽွင်း လူဝ်ႇၵိၼ်လူဝ်ႇယႅမ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇတႆႈၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၽွင်းၾႆးမွတ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉၾႆးၶႃႈလူး ။ လူဝ်ႇတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈဢေႃႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ   ။ ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၽိူဝ်ႇၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၾႆးၾႃႉ ၸင်ႇတေ ၶိုၼ်းမႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၽိဝ် ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႆႈႁိူၼ်း 3 လင် ၸပ်းၵၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း