Saturday, June 22, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ်/ၼႃး တၢင်ႉယၢၼ်း 3000 ပၢႆ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ်/ၼႃး ၼႂ်းၸႄႈတၢင်ႉယၢၼ်း  3000 ပၢႆ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉၶိုင်ယိုတ်းဢဝ်တူင်ႈၼႃးထႅင်သေ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈမႂ်ႇ ထုင်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉပၢင် ထႅင်ႈ။

ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး တေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2021 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး   14 ဝၢၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 3000 ပၢႆ သၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢၼ် ဢၢၼ်း ၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၸွမ်းသၢပ်ႇ ၼမ်ႉပၢင် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ၸိူင်ႉၼႆ ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇၵိုင်ႇလီငုမ်းပႃ ၽွင်းၼမ်ႉၶုၼ်ႇ ၶိုင်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈ။ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်တေႁဵတ်း တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသဵင်ႈသဵင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈ တေၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 850 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ပဵၼ်တီႈလိၼ်သူၼ်၊ တီႈလိၼ်ၼႃး ၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉပၢင်။ ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်မွၵ်ႈ 9 လၵ်း။

ၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “တိုၼ်းတေဢမ်ႇလူင်း ၶႂ်ႈပၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ။  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈႁဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၺ်း၊ ငိုၼ်းဢၼ် တေပၼ်ႁူဝ် ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင် မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ် တေႃႇၸူဝ်ႈ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ တိုၼ်း တေဢမ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်၊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉပၼ်ၶဝ် မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် လႃးလႃး” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2021 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA၊ ၸုမ်း ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ မိူင်းႁႃႉ လွင်ႈဢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၶိုင်ယႃႉ ၶိုင်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းၼႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ – ”ႁႂ်ႈယူႇၾၢႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၸွႆႈၵႅတ်ႇ ၵင်ႈပၼ်ၽွင်ႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်မႃး” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/9/ 2021 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် တီႈႁိူၼ်း ၸၢႆးၵူမ်းသႃႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼႃးႁုၵ်ႇ။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢွင်ႇၵူဝ်ႇလၢတ်ႉ ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇလႄႈ ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်၊ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ သွၵ်ႈၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းၼႃး ၼႂ်းႁႆႈ သၢပ်ႇၵေးၼမ်ႉပၢင်။

ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2020 ၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇ တဵၵ်းသၢႆႈတႅၼ်း ၵႃႈႁိူၼ်း ၵႃႈယေး ၵႃႈတီႈလိၼ်  ၵႃႈ ထုၵ်ႇ ၵႃႈပေႃးသေ တဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢၵ်ႇလႅတ်ႇၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ ၶၢႆႉႁေႃၸဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်တင်ႈပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႃး ၼပ်ႉႁူဝ် သိပ်းပီ။ ဢွၵ်ႇဝႃႇ ပီၵၢႆယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပူတ်း သဝ်ႁိူၼ်း ၶၢႆႉတၢင်းဝၢၼ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ်တူင်ႈ ၼႃး ဢၼ်မီး သၢပ်ႇၼမ်ႉပၢင်လႄႈ ၵေးၼမ်ႉပၢင်ၵေႃႈ တေလူႉၵွႆ ၸွမ်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႉၼႆ ၸၢႆးႁေႃသႅင် ယၢမ်ႈလၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း