Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢင်ႉယၢၼ်း

သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉမိုၼ်ႇပၢႆ

သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ မိုၼ်ႇပၢႆ ပိူဝ်ႈတႃႇထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/07/2020 ပွတ်းၼႂ်တႄႇယၢမ်း 09:30 မူင်းတေႃႇထိုင် 10:30 မူင်း ယူႇတီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ (ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၼႃယၵတူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း) ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ဢွင်ႈတီႈလွႆမွၵ်ႇၵွၼ် ၵွင်းမူးပုတ်ႉထၵယႃႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img