Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢင်ႉယၢၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸူဝ်းၵူၼ်းထဝ်ႈပၢႆႈ ၵူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း SSPP/SSA

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ မၢင်ႁိူၼ်း ပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ငိူင်ႉၶၢႆႉ ပၢႆႈယၢၼ် ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇ မုင်ႈၸူးတပ်ႉပၢင်သဝ်း...

ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမုင်ႈၸူး တပ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ ၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းႁဵင် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းႁွမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2020 ငႃးသိုၵ်း...

SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇတင်ႈပုင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး လွတ်ႈလႅဝ်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်း ဝႆႉဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဝ်ႈတင်ႈပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ...

သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉမိုၼ်ႇပၢႆ

သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ မိုၼ်ႇပၢႆ ပိူဝ်ႈတႃႇထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/07/2020 ပွတ်းၼႂ်တႄႇယၢမ်း 09:30 မူင်းတေႃႇထိုင် 10:30 မူင်း ယူႇတီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ (ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၼႃယၵတူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း) ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ဢွင်ႈတီႈလွႆမွၵ်ႇၵွၼ် ၵွင်းမူးပုတ်ႉထၵယႃႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img