Saturday, July 20, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး ၽဝ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သွင်ပုမ်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး၊ ဢဝ်ၾႆးမႆႈပုမ်ႇၶဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃး သုမ်းၶဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။

Photo by – SHAN – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈ ၾႆးမႆႈပုမ်ႇၶဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ပွၵ်ႈ 2 တၢင်ႉယၢၼ်း

ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ဢၼ်ၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုတ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈလုင်းသၢင်ႇမွင်ႇ၊ ပႃႈပူး ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးမႂ်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လဵၼ်ႈၾႆး၊ ဢဝ်ၾႆမႆႈပုမ်ႇၶဝ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်ဢွၼ်ႇလိၼ်သိုင်း ၶိုင်မွတ်ႇသေတႃႉ ဢမ်ႇမွတ်ႇလႆႈ၊ ထိုင်တီႈ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႆႈ ၸွႆႈမွတ်ႇ၊ တၼ်းၶႄ ၾႆးလႆႈ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo by – SHAN – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈ ၾႆးမႆႈပုမ်ႇၶဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ပွၵ်ႈ 2 တၢင်ႉယၢၼ်း

လုင်းသၢင်ႇဢၢႆႈ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိုဝ်းလူၼ်းသေ ၸုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸုၵ်ႇယဝ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်သိုင်းလၢႆလၢႆၵမ်းဢမ်ႇမွတ်ႇသေ သမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ ပုမ်ႇၶဝ်တႄႉ လႆႈမႆႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈၶိုင်ႈၼႆႉၶႃႈ ဢေႃႈ။ လၢမ်းၶၢတ်ႇတူၺ်းတႄႉ လူႉသုမ်းတေဢမ်ႇယွမ်း 7 သႅၼ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈ ၾႆးမႆႈပုမ်ႇၶဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ပွၵ်ႈ 2 တၢင်ႉယၢၼ်း

ဝၢႆးၾၢႆႇၶႄၾႆး လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မွတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁူတ်းၾႆးယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈပေႃႉၶဝ်ႈ၊ ၸွႆႈလုင်း သၢင်ႇမွင်ႇ ၵဵပ်းၶဝ်ႈသႂ်ႇယွင်သႂ်ႇယေးၶိုၼ်း၊ လႆႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ မွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈသေတႃႉ ယွၼ်ႉမဵၼ်ဢၢႆၾႆး ၶႅမ်ႈလႄႈ တေ ၵိၼ်လႆႈ ဢမ်ႇလႆႈ ယင်းဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း