Monday, June 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တီႉၺွပ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇဝႃႉ WNP မိူင်းတူၼ် မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ CRPH

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း Dr.M Zaw Latt (သမ်ႊမႃးၵူတ်ႉသ်) ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ WNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2  ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈတၢင်းၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ CRPH ။ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸယၽ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢႅမ်ႊၸေႃႇလၢတ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼႆသေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ 7 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ပလိၵ်ႈ/ သယၽ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ 7 ၵေႃႈၼႄးဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF  ၼႆသေဢဝ်လၢႆပႃးၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/8/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမ 22 တင်း ပလိၵ်ႈ/...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်း SSPP တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/6/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်း SSPP ၵၢင်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း  မွၵ်ႈ 1000 ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵၢင်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၊ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ယူႇၸွမ်းထုင်ႉမၢဝ်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3...

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတီႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ဝူင်ႈၵၢင် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်

ႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၶႃႈတၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 3 – 4 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈပၼ်ႁႃ သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်/ႁိမ်တီႈယူႇ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 လုင်းပႃႉၸိင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်/ၶွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ  ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ/ ဝႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ   တႄႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃ ယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ ဝၼ်းတီႈ 10-11/5/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶဝ်ႈတီႉ ၺွပ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ် 3 ၸိုင်ႈမိူင်း လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယဝ်ႉ 15,000 ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းလၢဝ်း မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 15,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2021 ၼႆႉမႃး  ႁႅင်းၵၢၼ် 3 ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးသေၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၵႂႃႇ 15000 ၵေႃႉၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸုမ်း HRDF...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁ်ႂႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မွင်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆး  ပူၼ်ႉတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ...

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢႈၼ်ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းမေႃယႃတီႈ ႁွင်ႈယႃ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ် (ႁွင်ႈယႃ ၵွင်းၸၢၼ်ႇ သေးၶၢၼ်း) တီႈမူႇၸေႊ  ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ - တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွင်ႇ တင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပေႃႈထုပ်ႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈပလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  လႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးၵႂႃႇ3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတႄႉဝႃႈမီးၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းၸင်ႇၶဝ်ႈၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း/ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 7 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 500 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၸမ် 2 လိူၼ်

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  AAPP-Burma  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆမီး 500 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင် 29/3/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 59 ဝၼ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး တီႈႁူဝ်ပူင်း

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း  ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတီႈၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး  ၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၼၢင်းၼၢင်းတိုဝ်း ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ၊ ၼၢင်း ဝိၼ်းလီႇ ၽူႈသိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇ လႄႈ ဢူးတိၼ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇတင်း ၸၢႆးသီႇတူႇ ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလႃႈ သဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တိုၵ်ႉၶွၼ်ႇတုမ် တေဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် မီးႁိမ်း 100

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိူင်း တႃႈ ၵုင်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် လူႉတၢႆ ႁိမ်း 100 ၵေႃႉ ဝႃႈ ၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2021 တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် 11:30 ၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

RCSS ဝႃႈသင်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸၢင်ႈတူၵ်းလွၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈပႃး ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင် တေၸၢင်ႈတူၵ်းလွၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS လၢတ်ႈ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်းၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇတီႈၾၢႆႇပ...

Latest news

- Advertisement -spot_img