Wednesday, February 8, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တီႉၺွပ်း

ထႆးတီႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး 50 ပၢႆၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆးတီႈၵဵင်းသႅၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆ့ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး တီႈၵဵင်းသႅၼ် 56 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ့်ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ့် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်...

ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း (ဆယ်အိမ်မှူး) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးတီႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ ပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/9/2022 ၼၼ်ႉ မွင်ႇတႃႇတူး ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ယွၼ်ႉသင်လႄႈတီႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း မေႃသွၼ် CDM ၵဵင်းတုင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း မေႃသွၼ် CDM တီႈၵဵင်းတုင်  သွင်ၵေႃႉ  ဢဝ်ၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈ လႂ်ပႆႇႁူႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/7/2022 မေႃသွၼ် သေႃႇထႅၵ်ႉ (ႁွင်ႉ) သူၺ်ႇမၢၼ်းလႄႈ ၼေႇလိၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ CDM တီႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

ၶိုင်ႈလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ထႆးတီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 1500 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၵူႈဝၼ်း ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 1500 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်း 4 ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ ပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၵ်ႇ ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ပရၵျူပ်ႇၶီႊရီႊၶၼ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းသီႇပေႃႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႉၵႂႃႇ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉတူၵ်း (အနောက်ရပ်ကွက်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1800 ပၢႆ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1 မိုၼ်ႇပၢႆၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်းပီပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၸႂ်ႉလၢႆးႁၢႆႉၸႃႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်လဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3500 ပၢႆ  ၸုမ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း Data for Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃးၽဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ မၵူၺ်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၼႂ်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇလႄႈ တိူင်းတၼၢဝ်းသီ ၸိူဝ်းၼႆႉ   တီႈဢၼ်မီး ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း   ဢၼ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉယူႇတႂ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းသေ သၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းတႆး ၵေႃႉ 10 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လွၼ်ႉလွၼ်ႉ  

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတၼႂ်း မိူင်းတႆး သေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ တူၵ်းၶွၵ်ႈ 10 ပီပၢႆလွၼ်ႉလွၼ်ႉ  ။   ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း။ ပဵၼ် ၵူဝ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၊ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမိၼ်ႉထုၼ်းလႄႈ မယမိၼ်းၽူၺ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ် CDM တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်း CDM ( ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၼၢင်းယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 26 ပီ တီႈ ပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႃႈငိုၼ်းၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ထုၵ်ႇၼႄးၸွႆႈ PDF သေ ၺႃးတီႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ ၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွတ်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 9/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇမိၼ်းၶၢၼ်ႉဢွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇ

လူၺ်းဢမ်ၽွင် ဢႃယု 20 ပီ ၼၵ်းၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇၽီႇမျေႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/9/2021 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉႁိူၼ်းၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၼၢင်း တီႈႁိူၼ်းဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ 12 မူင်းပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇဝႃႉ WNP မိူင်းတူၼ် မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ CRPH

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း Dr.M Zaw Latt (သမ်ႊမႃးၵူတ်ႉသ်) ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ WNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2  ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈတၢင်းၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ CRPH ။ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸယၽ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢႅမ်ႊၸေႃႇလၢတ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼႆသေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ 7 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ပလိၵ်ႈ/ သယၽ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ 7 ၵေႃႈၼႄးဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF  ၼႆသေဢဝ်လၢႆပႃးၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/8/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမ 22 တင်း ပလိၵ်ႈ/...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်း SSPP တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/6/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်း SSPP ၵၢင်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း  မွၵ်ႈ 1000 ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵၢင်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၊ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ယူႇၸွမ်းထုင်ႉမၢဝ်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3...

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတီႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ဝူင်ႈၵၢင် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်

ႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၶႃႈတၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 3 – 4 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈပၼ်ႁႃ သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်/ႁိမ်တီႈယူႇ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 လုင်းပႃႉၸိင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်/ၶွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ  ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ/ ဝႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ   တႄႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img