Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းတႆး ၵေႃႉ 10 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လွၼ်ႉလွၼ်ႉ  

Must read

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတၼႂ်း မိူင်းတႆး သေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ တူၵ်းၶွၵ်ႈ 10 ပီပၢႆလွၼ်ႉလွၼ်ႉ  ။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇပၼ်တၢမ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း။

- Subscription -

ပဵၼ် ၵူဝ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၊ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမိၼ်ႉထုၼ်းလႄႈ မယမိၼ်းၽူၺ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉ တီႈတွင်ႇလေးလူင်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၽူႈၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ ၺႃးတတ်းသိၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ 10 ပီပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ။ တီႈတႄႉၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၵွင်ႉၵၢႆႇသင်ၶႃႈ။ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵူၺ်း။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆးၶၢဝ် ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶိူဝ်းတွင်ႇယူဝ်း၊ ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမႃးတႃႇသေႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းမၼ်း တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2021 သေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4/4/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 19 ပီ။

ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမိၼ်ႉထုၼ်းတင်း မယမိၼ်းၽူၺ်းသမ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  ။ တင်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးသၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႈၼႄးဝႃႈ ႁႃၵဵပ်းငိုၼ်းတႃႇၸွႆႈၸုမ်း PDF ၼႆသေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၶဝ်တီႈႁိူၼ်း မိူဝ်ႈ 25/9/2021   ။ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမိၼ်ႉထုၼ်းၼႆႉၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ 18 ပီ လႄႈ မယမိၼ်းၽူၺ်းၼႆႉ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ 15 ပီ။

ပီႈၼွင်ႉ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမိၼ်ႉထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းပႃးၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵူၺ်း။  ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ် PDF ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၶႃႈ ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မယမိၼ်းၽူၺ်းၵေႃႈ လိူဝ်သေၸွႆႈၵၢၼ်သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉယဝ်ႉ မၼ်းယင်းၸွႆႈထႅမ်ပႃး ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူးၵွၼ်ႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/4/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇပႃးထႅင်ႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၺႃးတီႉဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူဝ်ႇၶၢႆႇမျိၼ်ႉထုၼ်း (သူၺ်ႇလိၼ်းတိတ်ႉ) ၵေႃႈၺႃးတူတ်ႈ ၶွၵ်ႈ 10 ပီ။ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈၵေႃႉ 10 ပီပၢႆၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း