Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇ

Must read

လူၺ်းဢမ်ၽွင် ဢႃယု 20 ပီ ၼၵ်းၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇၽီႇမျေႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/9/2021 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ။

တီႉၺွပ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ
ႁၢင်ႈ လူၺ်းဢမ်ၽွင် ဢႃယု 20 ပီ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉႁိူၼ်းၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၼၢင်း တီႈႁိူၼ်းဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ 12 မူင်းပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26 ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/9/2021  သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတီႈတပ်ႉၾၢႆႇၸႅတ်ႈထၢမ်သေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 1/10/2021 ၸင်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈဢဝ်ၽိတ်းမၼ်းၼၢင်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ။

- Subscription -

 ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉႁၢမ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယႂ်ႇလူင်လၢႆလၢႆဢၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈယႃႉႁူဝ်ႉ ယႃႉလုမ်း တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈလႄႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်။ လုမ်းၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇၽီႇမျေႇၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတဝ် မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃး။

ၽူႈထတ်းထွင်လိၵ်ႈ ဢႄႊတီႊတိူဝ်ႊ တီႈလုမ်းၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “လူၺ်းဢမ်ၽွင် ၼႆႉပဵၼ် ၼၵ်းၶၢဝ်ႇၾၢႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၶွင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇ။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လၢႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႈသေ လိုပ်ႈလမ်း ပေႃႉထုပ်ႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼေၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ တၢင်ႇဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇယင်ႉ။  ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၼၢင်းယွၼ်းဢွၵ်ႇၵၢၼ် လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပုၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ ”–  ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇၼႆႉ ပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ပၢၵ်ႇသဵင်ပၼ်တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်းပလွင်ႈ၊ ဢွၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၶၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ငဝ်ႈလုမ်းပၵ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႉၺွပ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတင်းမူတ်းမီးႁိမ်း100 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ 40 ပၢႆတႄႉပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶင်ဝႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇ 50 ပၢႆ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း