Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းသီႇပေႃႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႉၵႂႃႇ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉတူၵ်း (အနောက်ရပ်ကွက်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။   ယွၼ်ႉသင်လႄႈတီႉၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၺႃးတီႉၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ။ ၶဝ်မႃးတီႉၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။  ၶဝ်မႃးတီႉၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသင်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉထၢင်ႇတႄႉ တေၵဵဝ်ႇၵပ်းမတ်ႉတႃ 505 ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သေဢၼ်ဢၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၾၢႆႇလုမ်းတြႃးသီႇပေႃႉတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၺႃးတီႉ 4 ၵေႃႉၼႆႉ တီႈလုမ်းတြႃးသီႇပေႃႉ မၢႆသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈတိတ်းဝႆႉၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း 505 ႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။  

“ၶမ်ႈဝႃး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတီႉၶဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ၽွင်း ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇၶႃႈၼေႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးလၢႆၵေႃႉ၊ ဢဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶႃႈၼေႈ”- ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၶိူဝ်းယႂ်း။  သမ်ႉၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼွၼ်းလပ်းယဵၼ် ၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၽွင်းၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးၸႂ်ယုပ်းၽၢၼ်၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ၵူၼ်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈ။  

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး တေႃႇ ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈတၢႆယဝ်ႉ 1,822 ၵေႃႉ၊ ၺႃးတီႉၺွပ်း 13,585 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ထုၵ်ႇပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉမီး 1,977 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း