Saturday, June 22, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးလဵင်ႉမႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁႃမႃႉၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းသွင်။

Photo: ၸုမ်းပရႁိတ ၵျွၵ်ႉမႄး/ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဢိူင်ႇပၢင်လႅင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈ 5/5/2022

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ တီႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၊ ၵေႃႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ  ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 13 ၶူပ်ႇ။ ၵေႃႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ  တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

  ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉလဵၵ်ႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၢႆးမိၼ်းႁၢၼ်ႇဢူး  ၵေႃႉယႂ်ႇၸိုဝ်ႉႁွင်ႉ မၢႆးၵျေႃႇယၢၼ်ႇ  ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸွမ်းၶႃ၊ ၸွမ်းတွင်ႉ၊ ၸွမ်းတူဝ် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းတႃႇယူတ်းယႃၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ ။ ႁူႉယူႇၼၼ်ႉၼႃႇ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၺ်းၼႃႇၼေႃႈ။ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ။  ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸိူင်ႉၼႆ။  ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉၶတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းထုင်ႉပၢင်လႅင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၽွင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႆႉၵႆႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။  ထုင်ႉပၢင်လႅင်ၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင် လၢႆလၢႆၸုမ်း ။ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ်      ၸုမ်းလႂ်ၵၢင်ဝႆႉဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽဵဝ်ႈပၼ် မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးသေမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း