Thursday, May 30, 2024

ထႆးတီႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး 50 ပၢႆၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆးတီႈၵဵင်းသႅၼ်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆ့ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး တီႈၵဵင်းသႅၼ် 56 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ့်ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ့် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်း ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 22 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ့်ပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 7 ၵေႃႉ (ၸၢႆး 4 ၊ ယိင်း 3) လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉ သူင်ႇ 2 ၵေႃ့ ဢၼ်လုၵ့်တၢင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သေ လတ်းၶၢမ်ႈတႃႈၼမ့်ႁူၵ်း(น้ำรวก) မႃးတင်း ဝၢၼ်ႈဝင်းလၢဝ်း မူႇ 4 ၊ ဢိူင်ႇဝဵင်း( ต.เวียง ) ၊ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸိုင်ႈထႆး။ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႈထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်တူၺ်းလႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ တေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ထႆး ၼႆ သိုဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်း ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 22 ၵေႃႉ တီႈၵဵင်းသႅၼ်

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေသိုပ်ႇလိုပ်ႈလမ်း တီႉၺွပ်းဢဝ်ၽိတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပႃးၸဵမ်ပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈ ဢၼ်ၵိၼ်ၸၢင်ႈသူင်ႇၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး တင်းသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 32 ၵေႃ့ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းႁႅင် ၶဝ်ႈၵဵင်းမႆႇ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် မီးၵူႈဝၼ်း။မၢင်ၸိူဝ်းၺႃးလႅၼ်ႁဵတ်း Passport,Visa ပွမ်သေ သုမ်းငိုၼ်းတင်းၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၺႃးၺွပ်းၵေႃႈမီး။ၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မၢင်ၸိူဝ်း ၶီႈရူတ့်တေႃ့သူင်ႇ ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇသေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ထိုင်သၢႆၸႂ်လူ့တၢႆၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း