Friday, July 19, 2024

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်း SSPP တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/6/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်း SSPP ၵၢင်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။

Photo N.K CJ- မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း SSPP ၊ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ တၢႆၵိုၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း  မွၵ်ႈ 1000 ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵၢင်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၊ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ယူႇၸွမ်းထုင်ႉမၢဝ်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3 တီႈ 4 လုၵ်ႈ ၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်း မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ။

- Subscription -

တႅၵ်ႇၼႃႈၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ဝဵင်းတီႈၼိုင်ႈ၊ တႅၵ်ႇၼႃႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တႅၵ်ႇၼႃႈၵၢတ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်းတီႈၼိုင်ႈ။ တႅၵ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၶီႇမႃးၸွမ်း ၊ လူႉတၢႆတင်း 2 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၽႂ် တႄႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ မၢၵ်ႇၼႆႉလႅပ်ႈတေသႂ်ႇမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ။ ၵွင်ႈပွတ်းၵေႃႈမီး မၢၵ်ႇၵေႃႈမီး ဢေႃႈ တီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ” ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸုၵ်းတူၺ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈမိုဝ်း။ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ယူႇပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းဢၼ်  သိုၵ်း SSPP တီႉၺွပ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇ၊ လုၵ်ႈမေးၵႂႃႇယွၼ်းၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆ ပႆႇလႆႈသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈၼမ်ႉၶမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 1000 ၼႆႉ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈပၢင်ႇပၢင်ပွႆးသေ ပႆတၢင်းလတ်းၵၢင်ဝဵင်း ၵႂႃႇထိုင်ႁူင်းယႃ ။  

Photo N.K CJ- လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း

လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်ႊမၢၼ်ႈသွၼ်း ထုင်ႉမၢဝ်း၊  ထုၵ်ႇ SSPP တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 31 လိူၼ်May ။ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼႆယူႇၵေႃႈ SSPP ဢမ်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 26 လိူၼ် June ၼႆ့ယဝ့် SSPP လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်သႅင်ငႃးမိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈၼႆ့ ဢမ်ႇယွမ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ်ၸွမ်းၸုမ်း SSPP သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ပႃးသိုၵ်း RCSS ဢၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်း SSPP ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵုမ်ထၢမ်မၼ်းယဝ်ႉသေဢမ်ႇႁိုင်သင် ၸုမ်း 701 သမ်ႉမႃးယိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈ။   ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ထိုင်မႃးထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႁဝ်း တပ့်ၵွင် 180 ၵေႃႈ  ၶိုၼ်းထၢမ်မၼ်း ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။  မၼ်းသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလိူတ်ႈသုင်၊ မၼ်းတေတူၵ်းၸႂ်ႁႅင်းၶႃႈၵႂႃႈ ဢဝ်လူႉတၢႆပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26  ။  ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉတေ့ထၢမ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၼႂ်း 701။ ယဝ့်ၵေႃႈမၼ်းမီး ၸၼ်ႉသိုၵ်းၼိုင်ႈတုမ်ႇ။ မၼ်းယိပ်းၵၢၼ်ၶွၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈမၼ်း ယႂ်ႇ သေပိူၼ်ႈ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၼ်းၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်” – ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်သႅင်ငႃးမိူင်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းမၢၼ်ႈၼွင်သွမ်းၵဝ်ႇ။ ပဵၼ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼႆႉၵူၺ်းၼႆ ၼၢင်းၸၢမ်ႇပုၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –   “ၸဝ်ႈၼႂ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ်ပၼ်လိၵ်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ ။ မၼ်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈသေ တၢႆၵႂႃႇဝၼ်းထီ့ 26 ယဝ့်ၶႃႈဝႃႇ ။ ၶႃႈၵေႃႈပေႃးတူၵ်းၸႂ်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ တၢႆတီႈလႂ် ၾင်တီႈလႂ် ႁဝ်းတေၵႂႃႇၶုတ်းမႃး ႁဝ်းယွၼ်းတူဝ်တၢႆမၼ်း ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမႅင်ႇၶႃႈႁဝ်း။ ႁဝ်းဝႃႈမၼ်းတၢႆၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ တေဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းမႃး ၾင်တင်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း မိူင်းႁဝ်း ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉသင်ၶႃႈ ။ ၶဝ်ၵူၺ်းႁဵတ်းၼၼ်သေ မႃးဢဝ်ၵႂႃႇၵူၺ်းဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈယူႇႁိမ်းႁဝ်းၵူၺ်းဢေႃႈ ။ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇယွၼ်းႁူပ့်တူဝ်မၼ်း 2/3 ပွၵ်ႈၶႃႈယဝ့် ။ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းထူပ်းၶႃႈ ။ ႁဝ်းယူႇလူၺ်ႈၵၼ်မႃးၵႃႈၼႆ့ ႁဝ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်မၼ်းႁဵတ်းသေပွၵ်ႈၶႃႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်ၼႆႉ။ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်ၼႃးၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းၵေႃႈၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ့် ဢမ်ႇႁၼ်မၼ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၶႃႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် SSPP သေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢဝ်တူဝ်လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ မွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်းလုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း ။ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႃႈလုမ်းSSPP တေႃႇထိုင် မွၵ်ႈ10 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးသဵင်ၵွင်ႈလၼ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် မွၵ်ႈ 20 ၵမ်း။

တီႈထုင်ႉမၢဝ်း၊ မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းလႂ် ယွၼ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႃႈလႆႈၵမ်ႉလႆႈၸွႆႈၵၢၼ်မႃးတႃႇသေႇ။

ဝၼ်းတီႈ 27/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် SSPP သေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢဝ်တူဝ်လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ မွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်းလုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၼ်   လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ၼႆႉသေ  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆးၸုမ်းလႂ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ၸုမ်းလႂ်မႃး ၵေႃႈလႆႈၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ဢၼ်ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ၼႆၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈ။ လွင်ႈလုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ လူႉတၢႆၼႆႉပဵၼ်ဢၼ် ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉတႄႉ ” ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈဢဝ်လိူၼ်မေႊမႃး ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၸိူဝ်းၺႃး SSPP တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး ၸိူဝ်းၺႃး RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး။  ၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်း TNLA တီႉၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းပွႆႇပွၵ်ႈမႃး ႁိူၼ်းၶိုၼ်း ယူႇသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း