Friday, July 19, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ် 3 ၸိုင်ႈမိူင်း လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယဝ်ႉ 15,000 ပၢႆ

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းလၢဝ်း မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 15,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Thairath/ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵင်ႈဝႆႉႁူဝ်ႉလဵၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2021 ၼႆႉမႃး  ႁႅင်းၵၢၼ် 3 ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးသေၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၵႂႃႇ 15000 ၵေႃႉၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

- Subscription -

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸုမ်း HRDF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆး  မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးမၢႆမီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉ သွင်ဢၼ် မၢႆမီႈၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်လႄႈ မၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ။   ယွၼ်ႉမၢႆမီႈ သွင်ဢၼ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၵုမ်းထိင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ လႄႈ တႃႇတေလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ ။ ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်  ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းယႃႇဝူၼ်ႉ တႃႇလၵ်ႉၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉပွတ်းမႄႈသၢႆ – ၵဵင်းႁၢႆး

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထႆးရတ်ႉ/Thairath ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10/5/2021 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈ မူင်းၵူၺ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း 104 ၵေႃႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊလႄႈ မလေႊသျႃႊ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-10/5/2021 ၼႆႉ တင်းမူတ်းတီႉလႆႈ 1,126 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တီႉလႆႈ 6,072 ၵေႃႉ၊ လၢဝ်း 882 ၵေႃႉ၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ 5,114 ၵေႃႉ၊ မလေႊသျႃႊ 31 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းထႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ လၵ်ႉ ၶဝ်ႈၶိုၼ်း 1691 ၵေႃႉ   တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထႆးပူတ်ႉသ်ႉ Thaipost ၵေႃႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း