Friday, July 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး တီႈႁူဝ်ပူင်း

Must read

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း  ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတီႈၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး  ၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၼၢင်းၼၢင်းတိုဝ်း ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ၊ ၼၢင်း ဝိၼ်းလီႇ ၽူႈသိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇ လႄႈ ဢူးတိၼ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇတင်း ၸၢႆးသီႇတူႇ ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး   ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၶဝ်တီႈလုမ်းဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

 ယၢမ်းလဵဝ်ဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ယဝ်ႉပႆႇႁူႉသေတႃႉ ၵမ်ႇပေႃးၸတၢႆး  တႄႉတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇသေ တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႇပေႃးၸတၢႆး ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် (ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်တီႈၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ)  ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵေႃႈလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵိုတ်းၽူႈထတ်းလိၵ်ႈၽူႈပိုၼ်ၽႄႈ 2-3 ၵေႃႉၵူၺ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတေႃႇထိုင်ၺႃးတီႉ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးႁိမ်းၸမ် 2 လိူၼ်ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ 48 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉမၢႆၾၢင်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယႂ်ႇ 5 ဢၼ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း