Saturday, July 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 500 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၸမ် 2 လိူၼ်

Must read

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  AAPP-Burma  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆမီး 500 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

AAPP-Burma ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင် 29/3/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 59 ဝၼ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်း 510 ၵေႃႉ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ AAPP  ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် မႃးတေႃႇထိုင် 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 2,574 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 37 ၵေႃႉ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 120 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ။ တႃႇ 510 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဝႃႈၼႆ။

သင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၼႂ်း CDM ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ဢဝ်လိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်း မၢၼ်ႈ ၾၢႆႇမၢႆမီႈ၊ ၾၢႆႇပၵ်းပိူင် ၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၵျီး 09-451-529-000 တေႃႇၶိၼ်ႇတီႇ တႃႇလေႉလေႉထုၼ်း 09-774-081-585 ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း