Saturday, June 22, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 19/12/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 41.63 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1362 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 205.88 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူၵ်းပွင်ၼႃႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶပ်းၶိုင် ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ႁဵင်သႅၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပီ 2017-2018 ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သၽႃးငိုၼ်းႁဵၼ်သႅၼ် တႃႇပူၵ်းပွင် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း၊ ၶူဝ်လႄႈ တေႃႇၵပ်းပၼ်တေႃႈၼမ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢႆးထုၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ...

ၼၢင်းငၢမ်းတႆးၼမ်ႉၶမ်း တေတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၵႂႃႇၶႅင်ႇတၢင်းႁၢင်ႈလီ တီႈမိူင်းၶႄႇ

ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ၼၢင်းငၢမ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း(ၼၢင်းငၢမ်း Miss All Nation Myanmar) ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇၶႅင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ။ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း သၢဝ်တႆးၼမ်ႉၶမ်း Miss All Nation Myanmar 2017 တေတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေၵႂႃႇ ၶႅင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈမိူင်းယၢၼ်ႇၵျိၼ်း...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 41.84 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1362 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 205.98 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းၵၼ်ယွၼ်ႉငိုၼ်း 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ

တႆးၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ 2 ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ယွၼ်ႉငိုၼ်း 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလူင်းမိုဝ်း ဢဝ်မိတ်ႈတမ်တႅင်းၵၼ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးငႄး တင်း ၸၢႆးတွင်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ ၸၢႆးတွင်ႇၵူႈငိုၼ်း ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 6 ၵမ်းထူၼ်ႈ 68 တီႈဝတ်ႉထမ်မသဝၼ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ တေထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/12/2017-02/01/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ထိုင်...

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မထႅင်ႈ

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ မီးမေႃသွၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 153 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15-20/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈတင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ...

သင်ၶၸဝ်ႈပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ / သႃသၼႃ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထူပ်းၽေးသိုၵ်း

ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ပေႃးလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်-မိူင်းသူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းၵတ်း လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵတ်ႇၼႃးပေ။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသူႉၸၼ်ႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- "ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵတ်ႇၼႃးပေၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ။...

ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ် ႁႃတၢင်းၵႄႈပၼ်ႁႃ ဝတ်းဝႂ်လႄႈသုၼ်ႇလႆႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18 /12/2017 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇ လီလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း Map Foundation ၊ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ၊ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ WSA ၊...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်း၊ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ မေႃယႃ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်းတင်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် သၢၼ်မိုဝ်းတင်းမေႃယႃ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သေၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူင်တပ်းၵႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းသႅၼ်း B တင်း C ပွတ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ မေႃယႃDr. ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း...

ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၵွင်ႉႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၸုမ်းတႆးလၢႆၸုမ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႈ ဢၼ်လၢႆလၢႆၸုမ်းတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် လႆႈၸႂ်ၵေႃႇ တင်ႈ "ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး" မိူဝ်ႈႁူပ်ႉၵၼ် ၵမ်းတီႈ 2 ၼႂ်းၸိူဝ်းႁူဝ်ၼႃႈလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2017 (မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ) ႁူဝ်ၼႃႈလႄႈလုၵ်ႈၸုမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ပိူဝ်ႈၶဵၼ်ႇသၢင်ႈပၵ်းပိူင် တႃႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလႆႈတိုဝ်းၵမ် တင်ႈတႄႇ 10.00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 16.00 မူင်းသေတႃႉ...

ပၢင်သွၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃငိူင်ႉဝႄႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မေႃငိူင်ႉဝႄႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ၊ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ တေႃႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်း BNI တင်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၼ်ပၢင်သွၼ်လွင်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈယဵတ်ႈမွၼ် Conflict Sensitive Journalism and Anti-Corruption ၼႆႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ပႃးၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 20 ပၢႆ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊...

သင်ၶတႆး 10 တူၼ် ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႊလၼီႊယ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႊလၼီႊယ မိူင်းသီရိလင်းၵႃၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပီၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး BA 10 တူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸူမ်းၸွမ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 13/12/2017 သင်ၶတႆးဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႊလၼီႊယ မိူင်းသီရိလင်းၵႃ University of Kelaniya ပီ 2016 ဢွင်ႇပူၼ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး BA...

ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လူႉတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း

ၽူႈယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 48 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈ တၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇတူဝ်မၼ်းၼၢင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈၶူႉၶူး ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈ သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တီႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈတီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈ ၸမ်ၸႂ်ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈတီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27 – 29 /12/2017 တေမႃးၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ (Tai Youth Conference) ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တီႈဝၢၼ်ႈသပျေႇတၢၼ်း ဝဵင်းတေႃးၵျႂႆး ဢိၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း