Tuesday, June 18, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၸတ်းပၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၽွင်းငမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းထီႈ 06 ထိုင် 07/12/2017 တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၼ်တေလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈၽွင်းငမ်း (ဢုပ်ႉပိူင်ႇ) ၸၼ်ႉဝၢၼ်ႈၸၼ်ႉဢိူင်ႇၶိုၼ်းမႂ်ႇ တီႈလုမ်း ၵေႃတႆး ဢိူင်ႇတႃႈပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၸၢႆးလႅင်းၶမ်း ၽူႈၵပ်းသၢၼ် တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းသၽႃးဝႃႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ဢၢၼ်းမႄးၶႂၢၵ်ႈတၢင်းၵႃး လူင်းၸူးၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ် ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မိူင်းသူႈဝႃႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ ဢၢၼ်းတေမႄးၶႂၢၵ်ႈတၢင်းၵႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်မီးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်း ယင်းပႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး။ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်တွင်ႈထၢမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/12/2017 ဢၼ်ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းတီႈ 3 ၶွင်ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 8...

TNLA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် SSPP/SSA သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ပွၵ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႅတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႃႇမႆႉထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ တေဢၢင်ႈၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ယုၵ်းယၵ်းၼႆႉသေ ထူပ်း ႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ထုၵ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း တီႈပွၵ်ႉၼမ်ႉတုမ်/ ပွၵ်ႉ (2) ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉၼၼ်ႉ ၵပ်းၾူၼ်းႁႃၸူး...

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 10

ၸၢႆးသီၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈလပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး /ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 10 တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2017။ ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးပၼ်ၸၢႆးသီၶိူဝ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃးၶျၢမ်းတႃႇ ၵႃႊၻဵၼ်ႊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

လုင်းၸၢႆးမူၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း SNLD လၢႆးၶႃႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လုင်းၸၢႆးမူၼ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 05/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 မူင်း လုင်းၸၢႆးမူၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂ်လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ။ ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 02-03/12/2017 တီႈပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ လႆႈတွၼ်ႈပၼ်သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းမီး 16 ၵေႃႉ ၸၢႆး 4 ၵေႃႉ...

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ဢိူင်ႇၼွင်ၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 03/12/2017 မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉယိုၼ်ႈပၼ်ၽိုၼ်ယွင်ႈယေႃးႁူမ်ၸူမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၊ ၽိုၼ်ယွင်ႈယေႃးမေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇဢိၵ်ႇပၢင်ၼႄတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ လႄႈလူတ်ႉၵႃး တူင်းၾိူင်းလမ်းၼိုင်ႈလူႉၵွႆ တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းတွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:30 မူင်း၊ ၽွင်းၵူၼ်းၼွၼ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 99 ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽျူႇၵျေႃႇၸူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း 35 ၵေႃႉ...

တႃႇတေႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း Passport ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတိုၵ်ႉႁူပ်ႉ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း မိူင်းသႅၼ်ဝီ တၢင်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းသၽႃး

ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (Passport) လႆႈၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ- ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ လၢတ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်သၽႃး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 8 ဢၼ်တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 5 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈၶွင်ၵမ်ႇပေႃးၸ မီးၵူၼ်းသီႇၵေႃႉၵူၺ်း မီးၶႂၢင်ႉလႆႈယိပ်းၵွင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းသေ လႆႈဢၼုၺၢတ်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႆႉ မီးသီႇၵေႃႉ၊ ၼႂ်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉမီးၵွင်ႈ 5 လဝ်း။ တီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်တႄႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ၵမ်းထီႉ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 5 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးပင်းတရႃႉ ဢူးၺီႇလေးၶျၢၼ်း တွင်ႈထၢမ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလႅၼ်လိၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈမႆႉၵႄႇတွၵ်ႈ တင်း ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းႁႅင်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈမႆႉၵႄႇတွၵ်ႈတင်း ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းႁႅင်ႈ ဢၼ်တေသူင်ႇၵႂႃႇ မူႇၸေႊ။ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း 69.872 လၢၼ်ႉပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/12/2017 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ-သႅၼ်ဝီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႉလႆႈမႆႉၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလႄႈ ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းႁႅင်ႈ ဢၼ်လၵ်ႉ တၢင်ႇမႃးတင်းၵႃး သႅၼ်းမၢၵ်ႉတူး (Toyota...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆထုၺ်ႇလိၼ် တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆထုၺ်လိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်လိၼ်ပၢင်ပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5-6/12/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆ 7005 တပ်ႉၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ဢၼ်ပၵ်း တပ်ႉဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းၶမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈၶဝ်ႈထႆထုၺ်လိၼ်...

ၽူႈတႅၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေပူၵ်းပၢႆႉမႂ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈတႆး

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တင်း ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းတႃႇပူၵ်း ပၢႆႉမႂ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ- သႅၼ်ဝီ တေတႅမ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈ 2 ၽႃႇသႃႇ တႆးတင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/12/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း တင်း ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ် ၶႂၼ်ငဝ်းၸဝ်ႈၽူႈၸိူဝ်းတၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းသိုၵ်းတိုၵ်းဢဝ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 39 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။ လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 5 ဝၼ်း ပီ 2017 – SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢင်းလီ တၢၼ်းၶဝ်ႈသွမ်း ၽၵ်းပဵၼ်း ထိုင်သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝိႁၢၼ်လူင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း