Tuesday, June 18, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးတူၼ်ထူၼ်ႈ 10

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ  ဢဵၼ်ႁႅင်း 60 ပၢႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး  ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ။ ဝၼ်းတီႈ 03/06/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ ဝၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ယွၼ်းသူးပၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈပၢင်ႇဝၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။  ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈထႆးဝႃႈ องค์กรไทใหญ่รักในหลวง...

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၸတုၸၵ်ႇ ၵၢတ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွင်ႈၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈၵႂႃႇ 120 ႁွင်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 02/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း15 မိၼိတ်ႉ ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၼတ်ႉ ၸတုၸၵ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွင်ႈၶၢႆၶူဝ်း  ၶွင် 120 ႁွင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉလႆႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵွၼ်းႁွင်ႈဝႆႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဢဝ်ယႃႈဢႆႉသ် ႁၢႆ 60 ထူင်ပၢႆ

ပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင် တီႉၺွပ်းတူဝ်ပလိၵ်ႈၽူႈၵွၼ်း ႁွင်ႈဝႆႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢႆႉသ် ႁၢႆဝႆႉ 60 ထူင်ပၢႆၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 2/6/2019 ၸၼ်ႉပလိၵ်ႈႁူဝ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်ႉၼၢႆႇ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵဵပ်းသိမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင် ယႃႈဢႆႉသ် 64 ထူင်ႁၢႆၵႂႃႇ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သေ ၵႂႃႇၼုင်ႈၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်းဝႆႉ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 1,084 သႅၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း

ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉတင်း ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 1,084 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 30/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈ ၼႂ်းသုမ်ႉထဵင်ၼႃးတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်း ႁၼ်...

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး မူႇၸေႊ တေယုၵ်ႉယွင်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ပီၵွၼ်းသႅင်

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး မူႇၸေႊ တေၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း မၢႆတွင်းဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်)။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6-7/6/2019 တီႈဝတ်ႉၼၼ်ႇတဝၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း မူႇၸေႊ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ တေၸတ်း...

PPST တေႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် June ၼႆႉ

PPST ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5-10/06/2019 ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း 1 ၸုမ်းလႂ် 1 ၵေႃႉ တေႁူပ်ႉၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈတီႈမိူင်းပၼ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၶုၼ်ႇဝိယ ဢႃယုမွၵ်ႈ 34 ပီ တီႈႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼွင်လိူဝ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၸွမ်းၾႆး

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလူင် ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်းၼႂ်း ၾႆး။ ဝၼ်းတီႈ 01/06/2019 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၶမ်းပႅင်း ဢႃယု 15 ပီ ထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်း တီႈမေႃႈၵဵပ်းၾႆး (ပႅတ်ႇထရီႊ) သႅင်လႅတ်ႇ တီႈ ႁိူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးလူင် ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၾူၼ်းတႅၵ်ႇသေ လႆႈဢဝ်ၾႆးမႆႈ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝတ်ႉထၢတ်ႈပူင်ႇလူဝ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးပၺ်ၺႃသႃရ(ၸဝ်ႈဝိသဵတ်ႇ) ဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ ဝတ်ႉထၢတ်ႈပူင်ႇလူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးပၺ်ၺႃသႃရ ဢၽိဝိသေသ လိတ်ႉသိပေသရ သႃသၼႃလင်ၵႃႇရ မႁႃသတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵၻၸၽတ်ႉတၼ်တ ပၺ်ၺႃသႃရ ဢၵ်ႉၵထမ်မ ဢႃယု ၶွပ်ႈ 49...

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တႆး – ထႆး ဢၼ်ႁႅင်ႈလႅင်ႉလိူဝ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးၾူၼ်တူၵ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းလႆမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်ႁႅင်ႈၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် မီးၼမ်ႉလႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်ၶၢမ်ႈ မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း (မိူင်းထႆး - မိူင်းတႆး) ဢိင်ၼိူဝ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇဢုတုမႆႈႁႅင်း သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆႁႅင်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ထိုင်မႃး ႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉမႃး ၾူၼ်တူၵ်း ယဝ်ႉလႄႈၶိုၼ်းမီး ၼမ်ႉလႆမိူၼ် ၵဝ်ႇယဝ်ႉ...

ပလိၵ်ႈၼွင်ၶဵဝ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ တၢင်ႇၵႃးမႃးတႃႇငိုၼ်း 1,200 သႅၼ်ပၢႆ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမႃႉတင်း ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် တင်းမူတ်း ၶၼ်ငိုၼ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ 1,200 သႅၼ်ပၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 01/06/2019 မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ တင်း ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် တီႈႁိမ်းၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇဢူဝ်ႊရီႊယၼ်ႊထိူဝ်လ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်(မူကြို) ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႅင်ႈပလိၵ်ႈ ပိုတ်ႇဢမုဝႆႉ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်(မူႇၵဵဝ်ႇ) ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ 11 လိူၼ် ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၼေႇပီႇတေႃႇ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း (မူကြို) Wisdom Hill  ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ သပေႇၵူင်း ၼေပီႇတေႃႇ။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈ ပလိၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်မေႊ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢႆ 1...

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ဢၼ် ဝႃႉ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း ၼေၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းၼၼ်ႉ မိူၼ် ၶဵင်ႇတႃႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လၢႆးဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇတင်းသဵင်ႈၼႆႉ   မိူၼ်တင်း  ၶဵင်ႇတႃႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊  ၶဵင်ႇတႃႉတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပွင်ၶၢဝ်ႇၶွင်တပ်ႉမတေႃႇ ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2019 မိူဝ်ႈဝႃး ၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ- “တီႈပၢင်ပွႆးငမ်းယဵၼ် 30 ပီ မိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ...

ၸဝ်ႈၸၢင်းယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းထူၼ်ႈ 9 ဝၼ်းသေ ထၢၵ်ႈလူင်းၵျွင်းယဝ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းထၢၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း သိုပ်ႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 02/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ထၢၵ်ႈတီႈဝတ်ႉသၼ်ပႃႇတိုင်း ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇလၢႆဢၼ်ၸမ်တၢတ်ႇၵဵင်းတွင်းယင်းပႆႇလႆႈၾႆး ၽူႈတႅၼ်းတိုၵ်ႉတေၶိုင်ပၼ်တႃႇသွင်ဝၢၼ်ႈ

လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း တီႈဢၼ်မီးႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉ တၢတ်ႇလူင်ၸူင်ဢၢင် ႁိုဝ် ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇၵဵင်းတွင်းၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇလႆႈၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းၼၢႆး တိုၵ်ႉၶပ်းၶိုင်ပၼ် တႃႇသွင်ဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႅင်းၾႆးၾႃႉ မိူၼ်ပိူၼ်ႈ။ ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း 70 လင် ဢၼ်မီး ၼႂ်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၼႃးၼႆႉ တိုၵ်ႉတေလႆႈၾႆးၾႃႉၵူၺ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း