Sunday, June 16, 2024

ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉလူႉသဵင်ႈ

Must read

ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉ ဢႃယု 86 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်ၶီႇထူဝ်ႈလႃႈၵျီႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မႃးပိၼ်ႈၵၢင်တၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႂ်ၼႆႉ 8/10/2021 သေ ၸုမ်းပရႁိတ ၼမ်ႉၶူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸွႆႈထႅမ်လုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်ယဝ်ႉလီငၢမ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တီႈတႄႉမၼ်း ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉၼႆႉသမ်ႉပေႃးယူႇလီယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ႁူဝ်ၶဝ်ႇမၼ်း ဢၼ်လႆႈၽႃႇတတ်းမၼ်းဝႆႉပေႃးလီမႃးယဝ်ႉ ။ ဝူင်ႈတေမႃးၼႆႉသမ်ႉပေႃးတေဢၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၵိုင်ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆၼႆႉ သမ်ႉႁၢၵ်ႈသေလႄႈ ဢဝ်သဵင်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈဢေႃႈ။ တၢင်းၾၢႆႇမေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ် ႁူင်းၶဝ်ႈပွင်ႇၼႆဢေႃႈ။  ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇလုၵ်ႈလၢၼ်မႄႈၼၢႆးမွၼ်ႇဝႃႈ ၸွႆႈၶိုင်ပၼ်သေၵမ်း ၼႆသေ – ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉၶူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈလုမ်းလႃးတူၺ်းလူမႄႈထဝ်ႈ ၶဝ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မႄႈထဝ်ႈၵႂႃႇလုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇပၼ်ယဝ်ႉယႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ပူၼ်ႉမႃး ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉ လႆႈၶီႇထူဝ်ႈလႃႈၵျီႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ။ ထူဝ်ႈပိၼ်ႈတီႈတၢင်းၽႄႁူဝ်ၶၢႆးလႄႈ ၶူဝ်သႃးတေႃးၼၼ်ႉသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း တီႈႁူဝ်ၶဝ်ႇ၊ ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ၽႃႇတတ်းတီႈႁူင်းယႃလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉၼႆႉ ယူႇၸွမ်းလၢၼ် 4-5 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ်။ တၢင်းႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးလူမ်ၸႂ်၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွမ်းမႃးထိုင်တီႈလုမ်းလႃးတူဝ်မႄႈထဝ်ႈမွၼ်ႇၼူႉလႄႈ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၸႂ်လီ ၸွႆႈထႅမ်ၵွင်ႉသၢၼ်ႁႃငိုၼ်းလူႇတီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်သေ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႃႈယူႇသဝ်းယူတ်းယႃတူဝ်။ လုၵ်ႈလၢၼ်တႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈပၢႆႈလႆႈၼီယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွမ်းမႃးလုမ်းလႃးတူဝ်ၼၢႆးမွၼ်ႇထိုင်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး-  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ RCSS လႄႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုဝ်းတေႃးၵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ၽွၼ်းပၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်သေလူႉတၢႆၵေႃႈမီး။ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ၵေႃႈ မီး။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေ သွၼ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ တင်းမူတ်းမီး 4000 ပၢႆယဝ်ႉ- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း