Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းလၵ်ႉ/ၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉ/ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈမီး 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်။

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈႁူမ်ႈၵၼ်တီႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လၵ်ႉၶူဝ်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2021 မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉတူႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ သေ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 6 သမ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၵ်ႉၾူၼ်း/မိုဝ်းထိုဝ်ပိူၼ်ႈလႅၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉမီးၶဝ် 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆၼေႈ ။ တေပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးဢမ်ႇႁူႉလူင်။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉမီးၵူၼ်းလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈတီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ။ ”- ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လၵ်ႉ/ၸူၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶဝ်သမ်ႉၵိၼ်ယႃႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ တလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ႁေ ၵၢၼ်မိူင်းႁေၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းသိုဝ်ႉယႃႈ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢသၢၵ်ႈ 20- 20 ပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈဝႃးပိူၼ်ႈတီႉလႆႈယဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်း 3 ၵေႃႉဢၼ်ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ” – လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၼႂ်းပီၼႆႉ လွင်ႈလၵ်ႉလွင်ႈၸူၼ် ၵမ်းၵမ်းမီး။ ဢၼ်ၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၶႆႈဝႃႈမီးၵူႈလိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း