Saturday, May 25, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ပွတ်းသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ လေႃႇယိုဝ်း သိုၵ်းတႆး RCSS တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းလိုင်း တၢင်းပွတ်းသၼဵၼ်း မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်၊  သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 525 သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႈသေ ၽႃႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တိလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းတိလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး တူၵ်းငိုၼ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 134 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (ဢဝုၺ်ႇယႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ။ ၸေႃႇၶိၼ်ႇဢွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇဝႃႈ “  မိူင်းတႆးၼႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း KIA လႄႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်မၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းတဢၢင်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ပီ 2018 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 21 ထိုင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 24 ပီ 2019 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း...

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႃႈသဵဝ်ႈ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်သိုၵ်းႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ

ၸဝ်ႈႁႆႈ/ ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သွင်ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 3 မူင်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶိူဝ်းၼိမ်း - ၶိူဝ်းၶမ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,000 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵုမ်း ၶင်တူဝ်သေ လႆႈသူင်ႇ ပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 1,046 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈထႆး လႆႈသူင်ႇမွပ်ႈတူဝ် ႁႅင်းၵၢၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပၼ်ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ...

RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်း ၵမ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်းတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးသေ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မွၵ်ႈ20 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းပႃႇထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈသေ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၽူႈၸၢႆး 14 ၵေႃႉ လႄႈ ၽူႈယိင်း 6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ ပဵၼ် 20 ၵေႃႉ...

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ # 4 မိူင်းလႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃးၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ # 4 NDAA-ESS ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉၽဝ်ပႅတ်ႈယႃႈ တႃႇၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈ သႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇ ပၢႆႁူၵ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး(12,060,000,000) ဝႃႈၼႆ။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းမူတ်း 1,000...

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ပလိၵ်ႈထႆးလႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ   ၸိုင်ႈထႆး ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/06/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈၸူဝ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ႁၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆးပၢၼ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 47ပီ၊ ၸၢႆးၸၢႆး ဢႃယု...

SNLD ၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပႃႇတီႇ

SNLD ၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ထူၼ်ႈတဵမ် 3 ပီလႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 100 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 12 မူင်း ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်း ႁဵတ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် RCSS ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈပၼ် ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2019 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်း သၢၼ်း RCSS/SSA တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လွင်ႈပၼ်ႁႃထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃးၼၼ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆလႄႈ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းလုပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းယူႇတီႈတႅမ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်း မူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 23/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈသမ်ႉတၼ်၊ မီးယုၵ်းယၵ်းလႄႈ တူၼ်ႈယိူဝ်ႈဢိုတ်းၶမ် လႄႈ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၶူင်ႈတီႈတႅမ်ႇ ၸွမ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈပႆတၢင်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉလႆႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 630 လုၵ်ႈပၢႆ တီႈၸၢဝ်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇမၢၵ်ႇယၢင်း တီႉလႆႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တီႈၸၢဝ်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ 638 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈတီႈၵဵတ်ႉမၢၵ်ႇယၢင်း တီႉလႆႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 638 တီႈၵူၼ်း ၸၢဝ်းထႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ (ၸၢႆး)ဢႃးၼွႆႉၶျူၼ်း ဢႃယု 23 ပီ တီႈၵဵတ်ႉမၢၵ်ႇယၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 14 ပွၵ်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 12 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ထိုင် 1 မူင်းပၢႆဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်း 74,000 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 74,716 သႅၼ်ပျႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၵူတ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ 7,315,600 မဵတ်ႉ(မႅၼ်ႈ ငိုၼ်း 73,156...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း