Saturday, May 18, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈမွင်ၸႂ်ထိုင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လွင်ႈမႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး သဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ သူင်ႇၸူး မွင်ၸႂ်ၸွမ်း မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မႄႈထဝ်ႈၶမ်း ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵမ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ (မလဵင်း) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2019 ယၢမ်းၵၢင် ၼႂ် 7:45 မူင်း တီႈႁိူၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Facebook/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမွင်ၸႂ် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႇ သူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လွင်ႈမႄႈၸဝ်ႈလူႉသဵင်ႈၵမ်

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈသူင်ႇၸူးမွင်ၸႂ်ၸွမ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ၊ လုၵ်ႈတပ်ႉ ၼႂ်းပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ဢၼ်တမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းႁဝ်းၶဝ် တင်း ႁိူၼ်းတင်းယေး လႄႈ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉၸိူဝ်းၵိုတ်းပႃႈၼွင်ႈပႃႈလင်တင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ/ လုၵ်ႈတပ်ႉ ၼႂ်းၶွင်ႇ သီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တင်းမူႇတင်းၸုမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ “ၸွမ်းလူၺ်ႈတြႃးဢၼိတ်ႉၸႃႉ – ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇမၼ်ႈ၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပၼ်ႇ ဢဝ်မႃးဢဝ်မိူဝ်း ဢဝ်ပဵၼ်ဢဝ် လူႉ၊ ဢဝ်ၵိူတ်ႇဢဝ်တၢႆ ၼႂ်းသမ်ႇသရႃႇပၼ်ႇၵႂႃႇပၼ်မႃး၊ ထူင်ႇထူင်ႇထဵဝ်ႈထဵဝ်ႈ၊ ပဵၼ်ၶိူဝ်းပဵၼ်ယႂ်းသေဢၼ်မႄႈထဝ်ႈၶမ်း လႆႈသဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃးမုၼ် ဢၼ်မႄႈထဝ်ႈၶမ်း လႆႈႁဵတ်းလႆႈသၢင်ႈဝႆႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၵုမ်ႉၸွမ်းယွင်ႈသေ တူၵ်းတီႈၸႃႉ ႁႂ်ႈၶၢႆႉႁႃတီႈလီ၊ တူၵ်းတီႈၶီ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈထွတ်ႈတီႈမျၢတ်ႈသေ ၵမ်းၼႆ လႆႈယွၼ်းသူးၵၢဝ်ႇပၼ်ထိုင်ယူႇဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း (ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2019 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း လူင် ပတူဝ်ႇသေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU လႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လွင်ႈဢၼ်မႄႈထဝ်ႈၶမ်း လႆႈသဵင်ႈၵမ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်မႄႈထဝ်ႈၶမ်းၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉတိယသထၢၼ်မႄႈတႅင် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2019 တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မႄႈထဝ်ႈၶမ်း တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈမႄႈတႅင် တၢင်း ၵႂႃႇၶိူၼ်ႇမႄႈငတ်ႉ ဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း