Saturday, May 18, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁဵတ်းႁူင်းသဝ်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁေႃ (ႁူင်းသဝ်း) တီႈယူႇ တႃႇႁပ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈလၢႆးတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။

Photo Credit to Kaw Lik Laai – Langkho – ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းတီႈ 22/5/2019 တႃႇၸတ်းပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ၊ တႃႇသၢင်ႈႁူင်းသဝ်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇၶိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး လၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မေႊ ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈႁူင်းသဝ်းတီႈယူႇ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ သၢင်ႈပၼ်တီႈၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၸဵမ်ႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈ ။ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ မႃးလူႇတၢၼ်းပီၵၢႆၼႆႉဢိတ်းဢိတ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပီၼႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၽၢၼ်ပေႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် မႄႈဢမ်ႇၼၼ် မီးပေႃႈမႄႈယူႇသေ ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈတႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးတေႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၶပ်းၶိုင်ပၼ်တီႈယူႇတီႈၵိၼ်သေ သူင်ႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉမီးယူႇ 15 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၸၼ်ႉ 5 ထိုင် ၸၼ်ႉ 10။

ၸၢႆးလၢဝ်ႁွမ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ-   “ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉတႃႇသၢင်ႈႁူင်းသဝ်းတႄႉ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၵေႃႉဢိတ်းၵေႃႉဢွတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တႃႇလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈသေၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ်ၶႃႈ။ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်ႈ၊ ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉၽွင်ႈ။  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၽွင်ႈ ၼႆဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈသြႃလူင် ဝိၸိၵ်ႉတ တိူၵ်ႈၵမထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသမ်ႉ ၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ် ၶႃႈဢေႃႈ။ တႃႇပီၼႆႉၵေႃႈတိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶႆႈၸွႆႈထႅမ် တႃႇသၢင်ႈႁူင်းသဝ်း လႄႈသင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႄႈသင် ႁဝ်းၶႃႈယိၼ်းလီၸူမ်းႁပ်ႉယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၵၢႆ ပီႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 2018 -2019 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၶပ်းၶိုင် ပၼ် မီးယူႇ 8 ၵေႃႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပႆႇမီးပႆႇမီးႁူင်းသဝ်းတႃႇၶဝ်ယူႇလႄႈ ၸၢႆးလၢဝ်ႁွမ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈႁပ်ႉၸိူဝ်းၶဝ် ယူႇၸွမ်းတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး။ ပီၼႆႉတႄႉ ပေႃးၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းသဝ်းယဝ်ႉၸိုင် လူဝ်ႇၶပ်းၶိုင်ပၼ်တႃႇၵိၼ် တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇလႆႈတီႈ ၸၢႆးလၢဝ်ႁွမ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မၢႆၾူၼ်း 09770588485 လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း