Saturday, May 18, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လင်ၼိုင်ႈ

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo by Hsipaw Youth- ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၸၢႆးဢၢႆႈသေႃး(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးလူႇသႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇ ၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝၼ်းတီႈ 22/05/2019

ဝၼ်းတီႈ 22/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:35 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၸၢႆးဢၢႆႈသေႃး(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးလူႇသႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇ ၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈသင် မႆႈႁုပ်ႇ ၸွမ်းၾႆးမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄၾႆး ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈတီႈႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးဢၢႆႈသေႃး။ ယွၼ်ႉၾႆး ၾႃႉသျွတ်ႉၼႆဝႃႇ။ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၽႃလၢႆး 2 ၸၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်း ၵိုတ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇႁိူၼ်း ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်းၵႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈယူႇ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်သင်” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ  “ ၾႆးၾႃႉၼႆႉ ၵမ်ႉမႃး ၵမ်ႉမွတ်ႇ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇႁဵတ်းၼၼ် ယွၼ်ႉၾႆးမွတ်ႇ မႃးသေ လႆႈပဵၼ်ၾႆးသျွတ်ႉၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ ၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ်လႄႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၶႄၾႆးၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈဢဝ်ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉ 4 လမ်း မႃးၸွႆႈၶႄၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်း 12 မူင်း ၵၢင်ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်လႆႈမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး ၵႃႈၶၼ်ဢမ်ႇယွမ်း ႁိမ်းၵဝ်ႈသႅၼ်ပျႃး။ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈဢဝ်လိူင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွၼ်း 4 တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈဢိၵ်ႇၸေႈ မၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုင်းၸၢမ်ႇၺဵင်း လၢမ်ႈမႆႈပႃးႁိူၼ်းလုင်းၶမ်း ထႅတ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ တီႈတူမ်ႈႁုင်လႄႈ မေႃႈၼမ်ႉမႆႈ တင်းမူတ်း လူႉသုမ်း ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/06/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ပွၵ်ႉဝဵင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉ သုမ်းၵႂႃႇၶၼ် ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း မွၵ်ႈ 70 သႅၼ်ပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၾူၼ်းတီႈႁိမ်း ၵၢတ်ႇ ပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၸွမ်းၾႆး 2 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း