Saturday, May 25, 2024

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ပိုတ်ႇလုမ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

ၸုမ်းမုၼ်းလႅင်းမွၵ်ႇၵွၼ် သိုပ်ႇပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽႄ တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈလင် ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Mawk Kon Local Development Organization/ ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်း MRC တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 20/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းမုၼ်းလႅင်းထုင်ႉမွၵ်ႇၵွၼ် တင်း ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ(ၵူႈမိူင်းမိူင်း) ႁူမ်ႈ ၵၼ် ပိုတ်ႇလုမ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (Migrant Worker Resource Centre) တီႈဝၢၼ်ႈလူင် – ႁွင်ႈ လိုၵ်ႉ/ ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

- Subscription -

ၼၢင်းဝူဝ်းၽတ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းမုၼ်းလႅင်းထုင်ႉမွၵ်ႇၵွၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးပိုတ်ႇလုမ်းတီႈတႃႈ ၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵွင်ႉသၢၼ် တိူင်ႇပၢင်ႇ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇတုၵ်ႉၶတၢင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွင်ႉသၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးပိုတ်ႇလုမ်းထႅင်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႆႉထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸွႆႈလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Mawk Kon Local Development Organization/ ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်း MRC တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈမီးယိူင်းမၢႆ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ဢၼ်ၼႆႉဢွၼ် တၢင်း။ ႁဝ်းမီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေလႄႈ ႁဝ်းတေမိူဝ်း၊ ႁဝ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵႂႃႇ ႁႃငိုၼ်း ႁဝ်း တေၵႂႃႇႁဵတ်းလၢႆပီ မိူၼ် 3 ပီႁႃႉ၊ 5 ပီႁႃႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇမိူဝ်းႁဵတ်းဢီႈသင်ၽွင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမိူဝ်းႁႃပၺ်ၺႃ ႁႂ်ႈလႆႈပၺ်ၺႃမႃးၸႂ်ႉမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈ တေမိူဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ပေႃးၵႂႃႇတုၵ်ႉၶ မိူင်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတေ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၵပ်း သၢၼ်ၽႂ် မၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တေပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ တေမိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေ ပဵၼ်တီႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တိူင်ႇပၢင်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇလုမ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (Migrant Worker Resource Centre)ၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Mawk Kon Local Development Organization/ ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်း MRC တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 097-8528 2885 ဢမ်ႇၼၼ် 092-56345326 ၵေႃႈလႆႈ။ ဢွင်ႈတီႈလုမ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (MRC) ၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈ မၢႆႁိူၼ်း 69 သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝၢၼ်ႈလူင် – ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ/ ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း