Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုၼ်းတီႈလိၼ် 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်း ဢဝ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇ 600 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵေႃႇ သၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ (စက်မှုဇုန်) 284 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၵူၺ်းလႄႈ ဢၼ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ကျော်ဇင်ဟိန်း/ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး တီႈဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 20/05/2019 ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁွင်ႉၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၺႃးယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵႂႃႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ(ႁွင်ႉ) ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ် တီႈလိၼ်ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ 317 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ တေတႅၵ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တီႈလိၼ်ဢၼ်သိုၵ်း ယိုတ်းၵႂႃႇတႃႇႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈၸႂ်ႉ 284 ဢေႊၶိူဝ်ႊၵူၺ်း။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 317 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵိၼ်ၼႂ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တီႈလိၼ်ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် 317 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ တေမွပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈ ၶွင်မၼ်းၶိုၼ်း။ တေတႅၵ်ႈသေပၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ကျော်ဇင်ဟိန်း/ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး တီႈဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ် ဢၼ်ၺႃးႁုပ်ႈ ယိုတ်းၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 134 ၵေႃႉ 600 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေ လႆႈၶိုၼ်း 317 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 24/05/2019 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢႆလၢႆ ၾၢႆႇ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတႅၵ်ႈလိၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ် 600 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီ 1995 (ပၢၼ်ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ပဵၼ်ၽူႈ ၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ) ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း